List of Authorized Bodies

update: 2015-07-07

GO = Government Order, see: List of Government Orders implementing Act No. 22/1997 Coll.

 

AO 201


    

 

 

 

 

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
(Electrotechnical Testing Institute, s. p.)
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 - Troja
www.ezu.cz
Notified body identification number – NB 1014

Scope of notification according to the GO´s: 9/02+342/03+198/06, 17/03, 154/04+307/09+66/11, 336/04+212/07+245/09+65/11, 616/06, 176/08+170/11+229/2012

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 163/02+312/05 

Statutory representative: Mr Dalibor Tatýrek, director, tel.: +420 284681905,
e-mail: director@ezu.cz

Deputy director: Mr Jarmil Mikulík, tel.: +420 266104408,

e-mail: jmikulik@ezu.cz

Deputy for testing: Mr František Nekola, tel.: +420 266104333

e-mail: fnekola@ezu.cz

Telephone exchange: +420 266104111      
fax: +420 284680037                            

AO 202 


    

 

 

 

 

Strojírenský zkušební ústav, s. p. 
(Engineering Test Institute)
Hudcova 56b, 621 00 Brno 
www.szutest.cz
Notified body identification number – NB 1015

Scope of notification according to the GO´s: 9/02+342/03+198/06, 70/02,  17/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03+126/04+42/06, 26/03+621/04, 27/03+127/04+142/08, 616/06, 176/08+170/11, 86/11, 208/11

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05, and according to the Act 18/1997 Coll., as later amended 

The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

Statutory representative: Mr Tomáš Hruška, director, tel.: +420 541120100, +420 549246834,
e-mail: hruska@szutest.cz

Deputy:  Mr Jiří Rozsíval, tel.: +420 541120300

Telephone exchange: +420 541120111
fax: +420 541211225 

e-mail: info@szutest.cz                              

AO 204


    

 

 

 

 

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.
(Technical and Test Institute for Construction Prague)
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek 
www.tzus.cz
Notified body identification number – NB 1020

Scope of notification according to the GO´s: 9/02+342/03+198/06, 17/03, 27/03+127/04+142/08, 133/05+371/07+289/10, 86/11

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011, 9/02+342/03+198/06, 17/03, 27/03+127/04+142/08, 133/05+371/07+289/10+88/2012

Scope of authorization according to the GO´s: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Alexander Šafařík-Pštrosz, director, tel.: +420 286019418, +420 286887292, mobile: +420 720312664,

e-mail: safarik@tzus.cz

Deputy: Mr Pavel Rubas, Ph. D., tel: +420 417719026, mobile: +420 602115450 
e-mail: rubas@tzus.cz

Telephone exchange: +420 286019400
fax: +420 286891393

AO 205


    

 

 

 

 

STAVCERT,  zájmové sdružení právnických osob
(STAVCERT)
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7
www.stavcert.cz
Notified body identification number – NB 1517    

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Pavel Florian, tel.: +420 541218127,

e-mail: brno@stavcert.cz

fax: +420 220878741                       

e-mail: stavcert@stavcert.cz

AO 208


    

 

 

 

 

Silniční vývoj – ZDZ spol. s r. o.
(Road Research Institute – Testing of Traffic Signs)
Jílkova 76, 615 00  Brno
www.silvyvoj.cz
Notified body identification number – NB 1388

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 163/02+312/05

Statutory representative: Ms Irena Šašinková, director, tel.: +420 548424211

Deputy: Mr Martin Tóth, tel.: +420 548424211

fax: +420 548424210  

e-mail: svzdz@seznam.cz

AO 209


    

 

 

 

 

Mendelova univerzita v Brně
(Mendel University Brno)

Zemědělská 1, 613 00 Brno 

Worksplace 
Lesnická a dřevařská fakulta, Louky 304, 763 02 Zlín
www.zstv.cz
Notified body identification number – NB 1389

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 163/02+312/05 

Statutory representative: Mr Ladislav Havel, rector, tel.: +420 545135004, fax: +420 545211938,
e-mail: rektor@mendelu.cz

Deputy: Mr Miroslav Zapletal, tel.: +420 577103317, mobile: +420 606056342
e-mail: mira.zapletal@zstv.cz  

Telephone exchange: +420 577103317,

fax: +420  577105581

e-mail: ao209@mendelu.cz

AO 210


    

 

 

 

 

Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.
(Physical - Technical Testing Institute)
Pikartská 7, 716 07 Ostrava – Radvanice   
www.ftzu.cz      
Notified body identification number – NB 1026

Scope of notification according to the GO´s: 17/03, 23/03
Scope of authorization according to the GO´s: 163/02+312/05 

Statutory representative: Mr Jaromír Hrubý, director

e-mail: hruby@ftzu.cz

Deputy: Mr Jan Pohludka            

e-mail: pohludka@ftzu.cz

Telephone exchange: +420 596232715, +420 595223111                         

fax: +420 596232672

e-mail: ftzu@ftzu.cz

AO 211


    

 

 

 

 

TÜV SÜD Czech s. r. o. 
(TÜV SÜD Czech s. r. o.)
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 
www.tuv-sud.cz
Notified body identification number – NB 1017

Scope of notification according to the GO´s: 9/02+342/03+198/06, 70/02, 17/03, 20/03, 26/03+621/04, 27/03+127/04+142/08, 616/06, 176/08+170/11+229/2012, 208/11

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05, and the Act 18/1997 Coll., as later amended

The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

Statutory representative: Mr Oleg Spružina, director

e-mail: oleg.spruzina@tuv-sud.cz

Deputy: Ms Jana Bačinová tel.: +420 239046859, fax: +420 239046855,
e-mail: jana.bacinova@tuv-sud.cz, certifikacniorgan@tuv-sud.cz

Telephone exchange: +420 239046800

fax: +420 239046805

e-mail: info@tuv-sud.cz

AO 212


    

 

 

Centrum stavebního inženýrství a. s.
(The Centre of Building Construction joint stock company)
Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař                   

www.csi.cz
Notified body identification number – NB 1390

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Antonín Novotný, chairman of the board and general director, tel.: +420 281017222, +420 271751124,

e-mail: csias@csias.cz
Deputy: Mr Petr Kučera, tel.:+420 281017445 

e-mail: kucera@csias.cz 

Telephone exchange: +420 281017111                         

fax: +420 271750440               

e-mail: ao@csias.cz  

AO 214


    

 

 

 

 

VVUÚ, a. s.
(VVUU)

Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice 
www.vvuu.cz 
Notified body identification number – NB 1019

Scope of notification according to the GO´s: 358/01+416/03, 21/03, 176/08+170/11+229/2012
Statutory representative: Mr Libor Štroch, chairman of the board and director, tel: +420 596252200,
e-mail: strochl@vvuu.cz 

Deputy: Mr Tomáš Dorazil, tel.: +420 596252268, fax: +420 596252147,

e-mail: dorazilt@vvuu.cz

Telephone exchange: +420 596252111

fax: +420 596232098

e-mail: vvuu@vvuu.cz

AO 216


    

 

 

 

 

PAVUS, a.s.
(The Fire Institute Prague)

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
www.pavus.cz
Notified body identification number – NB 1391  

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Jiří Studnička, chairman of the board

Director: Mr Jaroslav Dufek, tel.: +420 286019586

Deputy: Mr Jan Fanta, tel.: +420 286 019 407, e-mail: fanta@pavus.cz

Telephone exchange: +420 286019587

e-mail: mail@pavus.cz 

fax: +420 286019590 

AO 218


    

 

 

 

 

Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o.
(Stone and Aggregate Testing Laboratory)
Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
www.zkk.cz
Notified body identification number – NB 1392

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Ms Katteřina Krutilová, director, tel.: +420 493620177

Deputy: Mr Miroslav Hörbe, director, tel.: +420 493623478

fax: +420 493620178                                     

e-mail: ao@zkk.cz

AO 219


    

 

 

 

 

Textilní zkušební ústav, s. p. 
(Textile Testing Institute)
Václavská 6, 658 41 Brno
www.tzu.cz
Notified body identification number – NB 1021

Scope of notification according to the GO´s: 21/03, 86/11

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Pavel Malčík, director, tel.: +420 543426724,

e-mail: malcik@tzu.cz            

tel. secr.: +420 543426712                     

Deputy: Mr Petr Nasadil, tel.: +420 543426716               

e-mail: nasadil@tzu.cz

Telephone exchange: +420 543426711, +420 543426718
fax: +420 543426742                   

AO 221


    

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České  republiky, Technický ústav požární ochrany MV
(Ministry of Interior – Fire Technical Institute)
Písková 42, 143 01 Praha 412 – Modřany
http://www.hzscr.cz/utvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-technicky-ustav-pozarni-ochrany.aspx
Notified body identification number – NB 1022 

Scope of notification according to the GO: 21/03

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO´s: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Drahoslav Ryba, general director, tel.: +420 974819220
Deputy for testing: Mr Zdeněk Ráž, tel: +420 950810102

Telephone exchange: +420 950810111   
fax: +420 241762698

e-mail: tupo@tupo.izscr.cz   

AO 222


    

 

 

 

 

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
(Timber Institute s. e.)

Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
www.vvud.cz
Notified body identification number – NB 1393

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Ms Jitka Beránková, director,

tel.: +420 221773718, e-mail: berankova@vvud.cz

Deputy: Ms Ludmila Kotenová, tel: +420 221773718
e-mail: kotenova@vvud.cz

Telephone exchange: +420 221773711
fax: +420 224222844

e-mail: ao222@vvud.cz

AO 224


    

 

 

 

 

Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
(Institute for Testing and Certification, Inc.)
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Workplace Prague

Zelený pruh 99/1560, 140 02 Praha 4 – Braník
www.itczlin.cz  
Notified body identification number – NB 1023 

Scope of notification according to the GO´s: NV: 17/03, 21/03, 26/03+621/04, 154/04+307/09+66/11, 336/04+212/07+245/09+65/11, 453/04+246/09+67/11, 616/06, 86/11

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Jiří Heš, chairman of the board, tel.: +420 296374703, fax: +420 296374772,                             
e-mail: hes@itczlin.cz

General director: Mr Radomír Čevelík, tel.: +420 577601612
e-mail: director@itczlin.cz

Deputy: Mr Pavel Vaněk, tel.: +420 577601621

Telephone exchange: +420 577601238 

fax: +420 577104855                

e-mail: certif@itczlin.cz                                                                       

AO 225


    

 

 

 

 

IKATES, s. r. o.
(IKATES, s. r. o.)

Tolstého 186, 415 03 Teplice
ww.volny.cz/ikates/ikates.htm
Notified body identification number – NB 1394 

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Lubomír Hnilička, director

Deputy: Mr Jiří Stránský

e-mail: ao225@volny.cz

Telephone exchange: +420 417503093 
fax: +420 417502825

e-mail: ikates@volny.cz 

AO 227


    

 

 

 

 

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
(Building Research Institute – Certification Company, Ltd.)
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař 
www.vups.cz
Notified body identification number – NB 1516

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Lubomír Keim, director, tel.: +420 281017242
e-mail: keim@vups.cz

Deputy: Ms Dana Školová, tel.: +420 281 017 245, d.skolova@vups.cz

Telephone exchange: +420 281017111                
fax: +420 281017241                              

e-mail: info@vups.cz

AO 235


    

 

 

 

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
(Occupational Safety Research Institute)
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
www.vubp.cz
Notified body identification number – NB 1024  

Scope of notification according to the GO: 21/03 

Statutory representative: Mr Stanislav Malý, director, tel.: +420 221015844
e-mail: malys@vubp-praha.cz

Deputy: Mr Karel Škréta, tel.: +420 221015827, +420 224211426

e-mail: skreta@vubp-praha.cz

Telephone exchange: +420 221015811  
fax: +420 224238550, +420 222242394
e-mail: ao235@vubp-praha.cz

AO 238


    

 

 

 

 

QUALIFORM, a. s.
(QUALIFORM, a.s.)
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
www.qualiform.cz

Notified body identification number – NB 1544 

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Jan Svobodník, EurChem, general director, 

tel.: +420 547 422 515

mobil: +420 724 305 939

e-mail: reditel@qualiform.cz

Deputy: Mr Alan Malec, tel.: +420 547422516, mobil: +420 606618515

e-mail: malec@qualiform.cz

Telephone exchange: +420 547422511

fax: +420 547422533

e-mail: info@qualiform.cz

AO 242


    

 

 

 

 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.
(Brown Coal Research Institute)
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
www.vuhu.cz 

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Ms Marcela Šafářová, director, tel.: +420 476208601,
e-mail: safarova@vuhu.cz 

Deputy: Ms Renata Zárubová, tel.: +420 476208663, mobile: +420 606602971

Tel. secr.: +420 476208602

fax: +420 476706948   

e-mail: zdanska@vuhu.cz

AO 248


    

 

 

 

 

TŰV NORD Czech, s. r. o.
(TŰV NORD Czech)

Pod Hájkem 1, 180 00  Praha 8
www.tuev-nord.cz

Notified body identification number – NB 1221 

Scope of notification according to the GO´s:  20/03, 26/03+621/04, 208/11

Scope of authorization according to the Act 18/1997 Coll., as later amended

The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

Statutory representative: Mr Jan Weinfurt, director,

tel.: +420 296587260,

e-mail: weinfurt@tuev-nord.cz  

Deputy 1: Mr Ivan Seiboth, tel.: +420 296587215, mobile: +420 602473287,

e-mail: seiboth@tuev-nord.cz 

Deputy 2: Mr Jaroslav Chvosta, tel.: +420 724511367              

e-mail: chvosta@tuev-nord.cz

Telephone exchange: +420 296587251
fax: +420 296587240 

e-mail: tuev-nord@tuev-nord.cz

AO 250


    

 

 

 

 

Český metrologický institut
(Czech Metrology Institute)
Okružní 31, 638 00 Brno
www.cmi.cz
Notified body identification number – NB 1383

Scope of notification according to the GO: 426/00+483/02+251/03, 326/02, 464/05+246/10

Statutory representative: Mr Pavel Klenovský, general director, tel.: +420 545555101
e-mail: pklenovsky@cmi.cz

Deputy: Mr Jindřich Pošvář, tel.: +420 545555103

Telephone exchange: +420 545555111   
fax: +420 548523049

e-mail: cmi@cmi.cz

AO 251 


    

 

 

 

 

Technické laboratoře Opava, a. s.
(Technical Laboratories Opava)
Těšínská 2962/79B, 746 41 Opava
www.tlo.cz
Notified body identification number – NB 1384

Scope of notification according to the GO: 176/08+170/11
Statutory representative: Mr Petr Fuxa, director                           

e-mail: petr.fuxa@tlo.cz                                                                   

Deputy: Mr Jan Klos

Telephone exchange: +420 553759840
fax: +420 553759845

AO 254 


    

 

 

 

 

SILMOS-Q s. r. o.
(SILMOS-Q)
Křižíkova 70, 612 00 Brno
www.silmos-q.cz 

Notified body identification number – NB 1951

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of authorization according to the GO: 163/02+312/05

Statutory representative: Mr Pavel Brychta, director, mobile: +420 602217224, e-mail: pavel.brychta@silmos-q.cz

Deputy 1: Mr Milan Slavíček, mobile: +420 602217293,

e-mail: milan.slavicek@silmos-q.cz

Deputy 2: Mr Ivo Dušek, mobile: +420 606703732,

e-mail: ivo.dusek@silmos-q.cz

tel. and fax: +420 541633291                      

e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

AO 255


    

 

 

 

 

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
(The Government Testing Laboratory of Agricultural, Food Industry and Forestry Machines, joint-stock company)
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy 
www.szzpls.cz
Notified body identification number – NB 1016

Scope of notification according to the GO´s: 9/02+342/03+198/06, 176/08+170/11

Statutory representative: chairman of the board

Director: Mr Peter Pernis, tel.: +420 235018235

Deputy: Mr Ivan Čermák, tel.: +420 235018238 

Telephone exchange: +420 235018276
fax: +420 235315226                             

e-mail: szzpls@szzpls.cz  

AO 258

    

 

 

 

 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
(Railway Research Institute, j.s.c.)

Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 – Braník
www.cdvuz.cz
Notified body identification number – NB 1714

Scope of notification according to the GO´s: 133/05+371/07+289/10+88/12

Statutory representative: Mr Antonín Blažek, chairman of the board and general director

tel.: +420 972223400, +420 241492652
e-mail.: blazeka@cdvuz

Deputy: Mr Petr Kaván, member of the board and technical and development director, tel.: 972223300, e-mail: kavanp@cdvuz.cz

 

Telephone exchange: +420 241492652 + 420 972223401 – secretariat
fax: +420 241494186 

Contact person: Mr Vladimír Zurek,

tel.: 972223751, e-mail: zurekv@cdvuz.cz                                  

AO 259

    

 

 

 

I.T.I.  -  Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
(Integrated Technical Inspection)

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník
www.itiv.cz
Notified body identification number – NB 1735

Scope of notification according to the GO´s: 26/03+621/04

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Statutory representative: Mr František Kozubík, director,  

e-mail: kozubik@itiv.cz

Telephone exchange: +420 296374851
fax: +420 296374855

e-mail.: pha@itiv.cz

AO 262

Československý Lloyd spol. s r. o.

(The Czechoslovak Lloyd Company)

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

www.cslloyd.cz

Notified body identification number – NB 2371

Scope of notification according to the GO: 174/05

Statutory representative: Mr Jiří Dynybyl, MBA, tel.: +420 777767700

e-mail: dynybyl@cslloyd.cz

Deputy: Mr Jiří Tomáš, tel.: +420 777767707, e-mail: tomas@cslloyd
Telephone exchange: +420 222311416 
e-mail: cslloyd@cslloyd.cz

AO 263   

TESYDO, s. r. o.

(TESYDO, Ltd.)

Mariánské náměstí, 617/1, 617 00 Brno

www.tesydo.cz

Notified body identification number - NB 2371

Scope of notification according to the GO: 26/03+621/04

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Statutory representative: Mr. Vladimír Kudělka, 

tel.: +420 511188901, +420 603474225

e-mail: kudelka@tesydo.cz

Deputy: Jan Opletal                  tel.: +420 603576904

Telephone exchange: +420 511188901

fax: +420 545129470

AO 264    

RAILTEST, a. s.

(RAILTEST JsC)

Dělnická 1408/29, 40502 Děčín

www.railtest.cz

Notified body identification number - NB 2420

Scope of notification according to the GO: 208/11 

Statutory representative: Mr. Martin Šípal, chairman of the board, 

Deputy: Mr. Tomáš Olšan, tel.: 731454146

e-mail: t.olsan@railtest.cz

Telephone exchange: +420 412598225

fax: +420 412506210

AO 265

LL-C (Certification) Czech Republic s. r. o. 

(LL-C (Certification) Czech Republic s. r. o.)

Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8

www.ll-c.cz

Notified body identification number - NB 2435

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of notification according to the GO: 176/08 

Statutory representative: Mr. Michal Krutský, director

tel. +420 274778240,  

Deputy: Mr. Lukáš Holub, tel.: +420 222315220, mobil: +420 774937097

e-mail: holub@ll-c.cz

Telephone exchange: +420 224778240

e-mail: office@ll-c.cz

fax: +420 222315345

AO 266    

Vojenský technický ústav, s. p.

(Military Technical Institute)

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

www.vtusp.cz

Notified body identification number - NB 2452

Scope of notification according to the GO: 17/2003, 21/2003, 616/2006

Statutory representative: Mr Václav Irovský, director

tel. +420 222282880,

e-mail: vaclav.irovsky@vtusp.cz

Telephone exchange: +420 222282111

 

Deputy: Mr Jaroslav Štrupl, tel.: +420 517303101,

e-mail: jaroslav.strupl@vtusp.cz

Deputy: Mr Jan Dzurenda, tel.: 517303402, e-mail: jan.dzurenda@vtusp.cz

 

Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov 

tel. +420 517303402

fax: +420 517303300

AO 267    

Český svářečský ústav s.r.o.

(Czech Welding Institute)

Areál VSB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava- Poruba

http://www.csuostrava.eu/

Notified body identification number - NB 2498

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Scope of notification according to act 18/1997

Statutory representative: Mr Drahomír Schwarz, director

tel. +420 597324512,

e-mail: drahomir.schwarz@csuostrava.eu

 

Deputy: Mr Martin Sondel, tel.: +420 597323447,

e-mail.: martin.sondel@csuostrava.eu

AO 268    

 

České vysoké učení technické v Praze
(Czech Technical University in Prague)
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6-Dejvice
http://cov.fd.cvut.cz/

Notified body identification number - NB 2601

Scope of notification according to the GO: 133/05+371/07+289/10+88/12 
Statutory representative: Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rector

Deputy of NB 2601: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D., tel: +420 2 2435 9555

e-mail: leso@fd.cvut.cz

 

 

Notified bodies according to Regulation (EU) No 305/2011 not mentioned above

NB 2497

Česká svářečská společnost ANB
(Czech Welding Society ANB)

Velflíkova 4, 160 75  Praha 6
www.cws-anb.cz

Notified body according to Regulation (EU) No 305/2011

Statutory representative: Mr Václav Minařík, executive director, tel: +420 224310394

Telephone exchange: +420 224315589 
fax: +420 224310406 

e-mail: cws-anb@cws-anb.cz

RECOGNIZED THIRD-PARTY ORGANIZATIONS

    

 

 

 

Česká svářečská společnost ANB
(Czech Welding Society ANB)

Velflíkova 4, 160 75  Praha 6
www.cws-anb.cz

The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 2)

Statutory representative: Mr Václav Minařík, executive director, tel: +420 224310394

Telephone exchange: +420 224315589 
fax: +420 224310406 

e-mail: cws-anb@cws-anb.cz

Certifikační sdružení pro personál
(Association for Personnel Certification)

Areál VÚ Běchovice, Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 www.apccz.cz                                                                                  

The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

Statutory representative: Mr Petr Janeček, chairman of the board, tel: +420 732726108

e-mail: janecek@apccz.cz 

Deputy:  Ms Hana Paterová

tel.: +420 246061 398, e-mail: paterova@apccz.cz   

Telephone exchange: +420 246061395

fax: +420 246061399                                  

e-mail: apc@apccz.cz

DOM-ZO 13, s.r.o.

(DOM-ZO 13, s.r.o.,)

Litomyšlská 1637, 560 02 Česká Třebová

www.domzo13.cz

The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

Statutory representative: Mr Jan Bureš, tel.: 777201443, e-mail: bures@domzo13.cz

                                      Mr Rudolf Hejl, tel.: 777201455, e-mail: hejl@domzo13.cz

                                      Mr Josef Dobrovský, tel.: 777201438, e-mail: dobrovsky@domzo13.cz

zástupce pro činnost UNO: Ing. Miloslav Musil, vedoucí COP,

Deputy: Mr Miloslav Musil, tel.: 605850383, e-mail: musil@domzo13.cz

tel.: +420 465 531 720, fax : +420 465 535 599, email: ti@domzo13.cz

Strojírenský zkušební ústav, s. p. 
(Engineering Test Institute)
The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

see AO 202


    

 

 

 

 

TÜV SÜD Czech s. r. o. 
(TÜV SÜD Czech s. r. o.)
The activity of recognized third-party organization according to the GO´s: 26/03+621/04 (Annex 1, section 3. 1. 3)

see AO 211

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek