ÚŘAD  PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII  A  STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2
elektronická podatelna: posta@unmz.cz

 
Sborníky technické harmonizace 
úvod seznam svazků
do 11.2004
seznam svazků
od 11.2004
terminologie TH www.unmz.cz

 

Terminologie TH je pracovní pomůckou pro překladatele a odbornou veřejnost. V uvedeném souboru naleznete českou terminologii přiřazenou jazykovým ekvivalentům anglických, francouzských a německých výrazů, které se vyskytují v oficiálních znění evropského práva zveřejněného ve Věstníku EU (OJ EU). Uvedený soubor bude průběžně aktualizován. V případě dotazů ohledně terminologie technické harmonizace je možné se obracet na Ing. Jiřího Zelenku 224907217, zelenka@unmz.cz.
 

terminologie TH       ZIP (1MB)         XLS (3,8 MB)