38. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO)

Dne 13. května 2015 se v 9:30 hod. uskuteční ve velké zasedací místnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (Politických vězňů 20, Praha 1) 38. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Pozvánka, včetně programu jednání, bude v dostatečném předstihu zveřejněna na stránkách ÚNMZ. Bližší informace o KTPO jsou umístěny zde.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti