39. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO)

Dne 27. listopadu 2015 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 39. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Pozvánka, včetně programu jednání, bude v dostatečném předstihu zveřejněna na stránkách ÚNMZ. Bližší informace o KTPO jsou umístěny zde.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti