Ocelářská unie a.s.

Název organizace:

Ocelářská unie a.s.

Název CTN:

Ocelářská unie a.s.

 

 

Adresa:

Krátká 39, 100 00 Praha 10 Strašnice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Taťána Ujházy

 

 

Telefon:

792 362 384

 

 

E-mail:

tatana.ujhazy@ocelarskaunie.com

 

 

WWW stránky:

www.ocelarskaunie.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN HŽ Praha  č. reg. 2017/0023/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 190

62

Slévárenská technologie

2200

ECISS/TC 100

62

Všeobecné záležitosti

2200

ECISS/TC 102

62

Metody chemických rozborů pro železo a ocel

2200

ECISS/TC 103

62

Konstrukční oceli (s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu)

2200

ECISS/TC 104

62

Oceli pro výztuž do betonu

2200

ECISS/TC 105

62

Oceli k tepelnému zpracování, legované oceli, automatové oceli a korozivzdorné oceli

2200

ECISS/TC 106

62

Válcované dráty a dráty

2200

ECISS/TC 107

62

Oceli pro použití v tlakových systémech

2200

ECISS/TC 108

62

Ocelové plechy a pásy pro použití v elektrotechnice

2200

ECISS/TC 109

62

Ploché výrobky s povlakem nebo bez povlaku pro tváření za studena

2200

ECISS/TC 110

62

Ocelové trubky, železné a ocelové tvarovky

2200

ECISS/TC 111

62

Ocelové odlitky a výkovky

2200

ISO/TC 17

62

Ocel

2200

ISO/TC 17/SC 1

62

Metody chemického rozboru

2200

ISO/TC 17/SC 10

62

Ocel pro tlakové účely

2200

ISO/TC 17/SC 11

62

Ocelové odlitky

2200

ISO/TC 17/SC 12

62

Kontinuálně válcované ploché výrobky

2200

ISO/TC 17/SC 16

62

Oceli pro výztuž a předpínací výztuž do betonu

2200

ISO/TC 17/SC 17

62

Ocelový válcovaný drát a výrobky z drátu

2200

ISO/TC 17/SC 19

62

Technické dodací podmínky pro ocelové trubky pro tlakové účely

2200

ISO/TC 17/SC 20

62

Všeobecné technické dodací podmínky, odběr vzorků a mechanické zkušební metody

2200

ISO/TC 17/SC 3

62

Oceli pro konstrukční účely

2200

ISO/TC 17/SC 4

62

Oceli pro tepelné zpracování a legované oceli

2200

ISO/TC 17/SC 9

62

Pocínované a černé plechy

2200

ISO/TC 25

62

Litina

2200

ISO/TC 5/SC 1

62

Ocelové trubky

2200

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti