Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. /PDF 7 MB/ , o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravontické prostředky.

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

  • AO 201 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU
31990L0385 (PDF 68 kB)

31993L0068 (PDF 211 kB)

31993L0042 (PDF 296 kB)
32007L0047 (PDF 218 kB)

Oprava 32007L0047R(01) (PDF 85 kB)

 

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti