Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. /PDF 7 MB/ , o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravontické prostředky.

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

  • AO 201 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS/UNO. 

Evropská unie

Český překlad směrnice 31990L0385 v platném znění a ve znění oprav

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti