Aktuálně řešené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce průběžně koordinuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy, které si přejí rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci s ČR a to v oblastech působnosti ÚNMZ, jimiž jsou metrologie, státní zkušebnictví a normalizace. Mezi státy, s nimiž ÚNMZ v rámci shora uvedených zásad dosud navázal spolupráci v některé z oblastí jeho působnosti, patří: Ázerbájdžán, Čína, Bulharsko, Kazachstán, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Sýrie, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

ÚNMZ aktuálně realizuje projekt rozvojové spolupráce s Moldavskou republikou pod názvem "Zavádění Eurokódů v Moldavské republice" (DOCX; 32 kB) a dále v Srbské republice v rámci programu "Aid for Trade" projekt zahraniční rozvojové spolupráce pod názvem "Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku" (DOCX; 27,9 kB).

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti