Aktuálně řešené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce průběžně koordinuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy, které si přejí rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci s ČR a to v oblastech působnosti ÚNMZ, jimiž jsou metrologie, státní zkušebnictví a normalizace. Mezi státy, s nimiž ÚNMZ v rámci shora uvedených zásad dosud navázal spolupráci v některé z oblastí jeho působnosti, patří: Ázerbájdžán, Čína, Bulharsko, Kazachstán, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Sýrie, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

ÚNMZ aktuálně realizuje projekt rozvojové spolupráce Podpora kapacit Institutu pro standardizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti zavádění EUROCODŮ (DOCX; 32 kB). Dále ÚNMZ podepsal s Českou rozvojovou agenturou smlouvu na realizaci projektu rozvojové spolupráce s Moldavskou republikou pod názvem "Zavádění Eurokódů v Moldavské republice" (DOCX; 32 kB). ÚNMZ se rovněž podílí na realizaci twinningového projektu s názvem "Posílení metrologického systému v Ázerbájdžánu" (DOCX; 29 kB).

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti