Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

prohlášení o vlastnostech, označení CE

1.        Prohlášení o vlastnostech

Aktuální informaci naleznete v této sekci, v aktualitě ze dne 24. 10. 2013.

 

 2.        Označení CE

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE stanoví čl. 9 (2) CPR:

K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

To znamená, že pokud nedojde ke změně harmonizované normy, zůstávají u označení CE uvedeny stále stejné dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno. Tedy nikoli roku, kdy byl dodán na trh konkrétní výrobek (kus). Tento výklad se opírá o potvrzení Komise: „The EC services confirmed that these digits should remain the same because they are the last 2 digits of the year when the product was made available on the market for the first time. If for certain products (e.g. for cement) the date/year of manufacture needs to be also indicated, this issue needs to be agreed in CEN (or EOTA if appropriate) in order to be included in the standard (independently of the CE marking).“

zpracovala: Ing. Alena Šimková, ÚNMZ, 22. 4. 2013

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti