Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

Nařízení Komise (EU) č. 157/2014, o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Dne 21. února 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L 52 publikováno nařízení Komise (EU) č. 157/2014, o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce. Hospodářské subjekty tímto nařízením dostávají nástroj, který specifikuje podmínky pro poskytování prohlášení o vlastnostech s využitím výhod nových informačních technologií. Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení, tedy 24. února 2014. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Česká verze nařízení je k nahlédnutí pod tímto odkazem, anglická verze pod tímto odkazem.

Text nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích, na které se akt v přenesené pravomoci odkazuje, lze najít zde (česká verze) a zde (anglická verze).

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti