Aktuální informace o technických normách

Jak zajistit, abyste měli k dispozici aktuální informace o technických normách

V ÚNMZ a v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích odborníci neustále pracují na přípravě nových technických norem potřebných pro podnikání a průmysl, stejně tak jako na zajišťování aktuálnosti existujících technických norem formou jejich revizí a změn. Proto je důležité pro všechny organizace, které užívají technické normy, včetně MSP, aby měly aktuální informace ohledně stávajících a nových technických norem, nových projektů a obecných informací a aktualizací.

Možnosti, jak být informován o aktuálnosti technických norem:

·         Věstník ÚNMZ

Věstník ÚNMZ vychází každý měsíc, je zveřejněn na našich webových stránkách vestnik-unmz

Část A obsahuje oznámení o harmonizovaných a určených normách, oznámení o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení, dále pak oznámení o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN. Ve Věstníku ÚNMZ se dozvíte o zahájených normalizačních úkolech (revize/změny/nové ČSN), o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN, CENELEC a telekomunikačních norem. Další oddíly Věstníku ÚNMZ se pak týkají metrologie, autorizace, akreditace a ostatních oznámení.

Část B obsahuje informace a část C sdělení o ukončení platnosti technických norem.

·         Seznam ČSN

ÚNMZ, jako většina CEN a CENELEC národních normalizačních orgánů, má zpřístupněno online vyhledávání technických norem v národním jazyce, což zjednodušuje sledování technických norem a navádění jak vyhledat technickou normu. Seznam ČSN umožňuje nastavení vyhledávání relevatních technických norem pro konkrétní sektory, technologie a typy organizací.

Pro vyhledávání technických norem využijte Seznam ČSN http://seznamcsn.unmz.cz/

·         Oborové asociace a organizace

Mohou informovat své členy o relevantních technických normách pro jejich sektor nebo odbornou oblast.

 

·         Užitečné odkazy:

Seznam technických komisí CEN:

data_tkcen.asp?cd=524&typ=r

Seznam technických komisí CENELEC:

data_tkcenelec.asp?cd=550&typ=r

Seznam technických komisí ISO:

data_tkiso.asp?cd=552&typ=r

Seznam technických komisí IEC:

data_tkiec.asp?cd=551&typ=r

Technické normalizační komise (TNK – zrcadlové národní technické komise k evropským a mezinárodním technickým komisím pro jednotlivé sektory)

technicke-normalizacni-komise

Veřejné připomínkování návrhů norem:

verejne-pripominkovani-norem

 

Další krok: Sdílení zkušeností 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti