Asociace podniků českého železničního průmyslu

Název organizace:

Asociace podniků českého železničního průmyslu

Název CTN:

ACRI CTN

 

 

Adresa:

ACRI  Politických vězňů 11/1419, 11342 Praha 1

 

Kontaktní osoba:

Monika Ignačáková

 

 

Telefon:

234 698 202

 

 

E-mail:

ctn@acri.cz

 

 

WWW stránky:

www.acri.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN ACRI č. reg. 2017/0001/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 256

141

Železniční aplikace

2200

CEN/TC 256/SC 1

Infrastruktura

2200

CEN/TC 256/SC 2

Vozidla - produkty

2200

CEN/TC 256/SC 3

Vozidla - Systémy

2200

CEN/CLC/JWG FPR Protipožární ochrana pro drážní aplikace

2200

CLC/SC 9XA

126

Komunikační, signalizační a ovládací systémy

2300

CLC/SC 9XB

126

Elektromechanický materiál vozového parku

2300

CLC/SC 9XC

126

Elektrické zdroje a uzemňovací systémy pro zařízení hromadné dopravy a pomocné přístroje (pevná zařízení)

2300

CLC/TC 9X

126

Elektrické a elektronické zařízení pro železnice

2300

ISO/TC 269 Železniční aplikace

2200

IEC/TC 9

126

Elektrická trakční zařízení

2300

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti