Business cases on standardization

V příloženém souboru Vám poskytujeme k využití materiál "Business cases on standardization", který zpracovala IEC v rámci školení mladých profesionálů. Je v něm shrnuto, kde všude může technická normalizace pomoci. Tento materiál rovněž uvádí výčet výhod vyplývající pro subjekty, které používají technické normy, případně jsou přímo zapojeni do tvorby technických norem.

Přílohy:

IECYP Business Case.pptx (2195 kB)

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti