Cena a čestné uznání V. Lista

Prof. Dr. Ing. Vladimír List (1877-1971)

Od roku 2002 je udělována vybraným osobnostem Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista jako symbolické poděkování za jejich prácí a působení, kterým přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace.
Technická normalizace je mnohotvárná činnost procházející napříč všemi obory lidského působení. Proto také nezávislá komise vybírá nositele ocenění Vladimíra Lista z různých oblastí, a to na základě nominace, kterou mohou ÚNMZ předat představitelé odborné veřejnosti.

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno

 • Cena Vladimíra Lista
 • Čestné uznání Vladimíra Lista

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

Osobnosti oceněné Cenou Vladimíra Lista a Čestným uznáním Vladimíra Lista

Osobnosti oceněné v roce 2014

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • Ing. Jaroslav Bárta

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. František Jiřík

 • doc. RNDr.Jan Obdržálek, CSc.

 • Ing. Vladimír Reichel, DrSc.

 • doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc.

 • Ing. Taťána Ujházi

 

Osobnosti oceněné v roce 2013

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Vincent Csirik
 • JUDr. Jiří Kult
 • Ing. Danuše Marusičová

 

Osobnosti oceněné v roce 2012 

Cenu Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Otakar Kunc,CSc.                           
 • RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.             
 • Ing. Miroslav Staněk

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Ludmila Antošová                            
 • Ing. Gustav Chwistek                             
 • Ing. Pavel Kulhánek                                
 • Ing. Miroslav Kyncl                                 
 • Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.           
 • Ing. Jiří Novotný                                      
 • Ing. Leopold Říčný

 

Osobnosti oceněné v roce 2011 

Cenu Vladimíra Lista obdržela:

 • Ing. Marie Pražáková

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • RNDr. Pavel Dušek, CSc. 
 • Ing. Jiří Novotný
 • Ing. Erich Přibil, CSc.
 • RNDr. Vladimír Špelina, CSc.

 

Osobnosti oceněné v roce 2010

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • RNDr. Zdeněk Suchánek

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Karel Dvořáček
 • Ing. Miroslav Hudec, CSc.
 • Ing. Jan Neumann, CSc.
 • Ing. Zdeněk Přibyl

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku


Osobnosti oceněné v roce 2009

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Ladislav Bezděkovský
 • Ing. Zdeněk Beran
 • Doc. Ing. Jiří Krátký, CSc.
 • Pan Jan Pivoňka
 • Paní Ivana Petrašová

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku


Osobnosti oceněné v roce 2008

Cenu Vladimíra Lista obdržela:

 • Paní Renata Kupová

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Pan Vladimír Antonov 
 • Ing. Marie Bačáková 
 • Ing. Přemysl Berounský 
 • Ing. Oldřich Čermák 
 • Ing. Pavel Dvořák
 • Ing. Jana Fikarová 
 • RNDr. Karel Jurák, Ph. D 
 • Ing. Bohumil Koželouh, CSc. 
 • RNDr. Zdeněk Krejčí
 • Ing. Jarmila Millerová 
 • Ing. Zdeněk Rosa 
 • Ing. Jaroslav Skopal, CSc. 
 • Doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku


Osobnosti oceněné v roce 2007

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • Prof. Ing. Jaroslav Procházka, DrSc.

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Dimitrij Pume, DrSc.
 • Ing. Josef Staněk
 • Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
 • Ing. Vladimír Toman
 • Ing. Karel Urban


Osobnosti oceněné v roce 2006

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • Ing. Vratislav Horálek, DrSc.

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.
 • Ing. Michal Kříž
 • Ing. Jana Lukešová
 • Pan Petr Remeš
 • Ing. Roman Zoufal, CSc.


Osobnosti oceněné v roce 2005

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • Josef Oboňa

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Václav Kučera
 • RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
 • Ing. Jana Pačesová, CSc.
 • Ing. František Popolanský


Osobnosti oceněné v roce 2004

Cenu Vladimíra Lista obdržel:

 • JUDr. Jaromír Jareš

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Jaroslav Bauer
 • Ing. Oldřich Horák, CSc.
 • Ing. Jaroslav Holík
 • Radka Horská
 • Ing. Miroslav Staněk
 • Ing. Vladimír Reichel, DrSc.


Osobnosti oceněné v roce 2003

Cenu Vladimíra Lista obdržela:

 • Ing. Václava Horáková

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Dagmar Balášová
 • Prof. Dr. Ing. Bohdan Klimeš
 • Ladislav Pešička
 • Josef Rýmus
 • Ing. Vladivoj Tomek
 • Gerhard Senk (DIN ANP)
 • Erik Hefter (DIN ANP)
 • Holk Traschewski (DIN ANP)


Osobnosti oceněné v roce 2002

Cenu Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Jiří Drahorád
 • Ing.Timotej Hill, CSc.
 • Ing. Zdeněk Štoud

Čestné uznání Vladimíra Lista obdrželi:

 • Ing. Milan Babinský
 • Ing. Yvo Deýl
 • Ing. Vratislav Horálek, DrSc.
 • Ing. Dagmar Knotková, CSc.
 • Ing. Jiří Kolář
 • Prof. Ing. Dr. Josef Merhaut, DrSc.
 • Josef Oboňa
 • Ing. Vlastimil Štěpán
 • Josef Toman

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti