Centra technické normalizace/zpracovatelé

ÚNMZ v souladu se záměrem zefektivnění normalizačních činností vytváří síť spolupracujících subjektů, tzv. Center technické normalizace (CTN). Prvořadou povinností těchto center bude zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy, tj. od účasti na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale i tvorba původních českých technických norem. Tato CTN musí samozřejmě disponovat kvalifikovaným zpracovatelským zázemím ve svěřených oborech.

Centra technické normalizace  - seznam a rozsah působnosti

V přílohách jsou obsaženy dokumenty, které specifikují statut CTN, rámec smluvního vztahu s národním normalizačním orgánem (NNO) a smluvní podmínky plnění úkolů tvorby norem.

Smlouva na řešení normalizačních úkolů (PDF, 306 kB)

Statut CTN (PDF, 748 kB) - platnost od 1. 11. 2016

Statut CTN (PDF; 59kB) - platnost do 31. 10. 2016

 

Vstup do databáze pro CTN/zpracovatele  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti