Centra technické normalizace - seznam

Název organizace

Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR

Centrum stavebního inženýrství

Centrum pro Informace a Mechanické Testování Obalu (CIMTO)

Česká asociace bezpečnostních manažerů
Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro nedestruktivní testování

České vysoké učení technické Fakulta stavební

České vysoké učení technické Kloknerův ústav

Český institut pro akreditaci

Český plynárenský svaz

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Josef Rýmus

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ocelářská unie, a.s.

Chevess - Engineering

IKATES

Ing. Jan Wozniak, CSc.

Ing. Miloslav Smetana
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc. - NELKO TANVALD

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Ing. Zdeněk Chlubna

Institut ocelových konstrukcí

Institut pro testování a certifikaci

MEDIT Consult, s.r.o.

ORGREZ, a.s.

PAVUS, a.s.

Petr Voda

PRAGOPROJEKT, a.s.

Silmos, s.r.o.

Silniční vývoj - ZDZ

SG Geotechnika a.s.

Ing. Jiří Sýkora

Státní zdravotní ústav

Státní zkušebna strojů, a. s

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

STÚ-K

Svaz strojírenské technologie

Svaz výrobců betonu ČR

SVÚOM

Sweco Hydroprojekt, a.s.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Textilní zkušební ústav

TÜV NORD CZECH

Unie výtahového průmyslu ČR

VŠMIE Praha

VVUÚ, a.s.

Vysoká škola chemicko-technologická,  Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Výzkumný ústav stavebních hmot

ZKL - Výzkum a vývoj

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Ing. Pavel Tyle - TEKO

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti