Centrum pro Informace a Mechanické Testování Obalu

Název organizace:

Centrum pro Informace a Mechanické Testování Obalu

Název CTN:

CIMTO, s.r.o.

 

 

Adresa:

Líšeňská 2657/33a, Líšeň

 

Kontaktní osoba:

Magdalena Bambousková, Dis

 

 

Telefon:

241 471 069

 

 

E-mail:

bambouskova@cimto.cz

 

 

WWW stránky:

www.cimto.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN CIMTO Praha  č. reg. 2017/0006/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/SS H22

 

Zapalovače a zápalky

2500

CEN/TC 119

115

Výměnné nástavby

2200

CEN/TC 152 Závěsné stavby na podiích a v zábavních parcích. Bezpečnost.  2200

CEN/TC 172

53

Vlákniny, papír a lepenka

2500

CEN/TC 183

 

Odpadové hospodářství

2200

CEN/TC 253 Samolepicí pásky  2200

CEN/TC 261

78

Obaly a balení

2200

CEN/TC 261/SC 4

Rozložitelnost a organická recyklace obalů a materiálů na obaly

2200

CEN/TC 261/SC 5

Spotřebitelské a přepravní balení

2200

CEN/TC 355

78

Zapalovače

2500

CEN/TC 368

 

Identifikace produktu

2200

CEN/TC 397 Projektová komise - Balicí lisy - Bezpečnostní požadavky  2200

CEN/TC 99

53

Tapety

2500

CEN/TC 413 Projektová komise - Zkušební metodika a požadavky pro izolované přepravní prostředky  2200
CLC/SR 66 56 Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení  2300

ISO/TC 104

115

Kontejnery

2200

ISO/TC 104/SC 1

Kontejnery pro všeobecné použití

2200

ISO/TC 104/SC 2

Kontejnery pro specifické použití

2200

ISO/TC 104/SC 4

Identifikace a komunikace

2200

ISO/TC 122

78

Obaly a balení

2200

ISO/TC 122/SC 3 Požadavky na provedení a zkoušení pro způsoby balení, obaly a manipulační jednotky (jak požaduje ISO/TC 122)

2200

ISO/TC 122/SC 4 Obaly a životní prostředí

2200

ISO/TC 51

 

Palety

2200

ISO/TC 52

78

Lehké kovové obaly

2200

ISO/TC 52/SC 6 Obaly pro aerosoly

2200

ISO/TC 6

53

Papír, lepenka, vlákniny

2500

ISO/TC 6/SC 2 Zkušební metody a specifikace kvality papíru a lepenky

2200

ISO/TC 84

58

Zdravotnické prostředky pro injekce

2500

ISO/TC 36 Kinematografie  2200
ISO/TC 42 Fotografie  2200
ISO/TC 101 Kontinuální mechanická manipulační zařízení  2200
ISO/TC 254 Bezpečnost atrakcí  2200
IEC/TC 66 56 Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení  2300

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti