Česká společnost pro jakost

Název organizace:

Česká společnost pro jakost

 

 

Název CTN:

Česká společnost pro jakost

 

 

Adresa:

Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Hykš

 

 

Telefon:

 

 

E-mail:

hyks@csq.cz

 

 

WWW stránky:

www.csq.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN Česká společnost pro jakost  č. reg. 2017/0013/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/SS A10

Služby realitních agentů

2500

CEN/SS A07 Překladatelské služby

2500

CEN/SS F20 Prokazování kvality

2500

CEN/SS S26 Enviromentální management 2500
CEN/TC 279 Hodnotové řízení - Hodnotové analýzy, funkční analýzy

2500

CEN/TC 320 Doprava - Logistika služby

2500

CEN/TC 362 Projektová komise - Zdravotnické služby - Systém managementu kvality

2500

CEN/TC 381 Projektová komise - Poradenské služby pro management 2500
ISO/PC 273 Zákaznická centra 2500
ISO/PC 277 Udržitelný nákup 2500
ISO/PC 278 Systém protikorupčního managementu 2500
ISO/PC 280 Management poradenství 2500
ISO/PC 286 Management vzájemných obchodních vztahů - Rámec 2500
ISO/PC 287 Zpracovatelský řetězec lesních produktů 2500
ISO/PC 288 Systémy managementu vzdělávacích organizací - Požadavky s návodem pro použití 2500
ISO/PC 302 Směrnice pro auditování systémů managementu 2500
ISO/TC 37/SC 5 Překlady, tlumočení a související technologie 2500
ISO/TC 176 Management kvality a prokazování kvality 2500
ISO/TC 176/SC 1 Pojmy a terminologie

2500

ISO/TC 176/SC 2 Systémy kvality

2500

ISO/TC 176/SC 3 Podpůrné technologie

2500

ISO/TC 207 Enviromentální management 2500
ISO/TC 207/SC 1 Systémy environmentálního managementu

2500

ISO/TC 207/SC 2 Enviromentální audit

2500

ISO/TC 207/SC 3 Enviromentální značení

2500

ISO/TC 207/SC 4 Hodnocení environmentálního profilu

2500

ISO/TC 207/SC 5 Posuzování životního cyklu

2500

ISO/TC 207/SC 7 Skleníkové plyny - management a přidružená témata

2500

ISO/TC 225 Průzkum trhu 2500
ISO/TC 232 Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik 2500
ISO/TC 258 Management projektu, programu a portfolia 2500
ISO/TC 260 Management lidských zdrojů 2500
ISO/TC 262 Management rizik 2500
ISO/TC 251 Asset management 2500
ISO/TC 258 Management projektu, programu a portfolia

2500

ISO/TC 260 Management lidských zdrojů 2500
ISO/TC 262 Management rizik 2500
ISO/TC 289 Hodnocení značky 2500
ISO/TC 290 Online reputace 2500
ISO/TC 309 Řízení a správa organizací

2500

ISO/TC 34/SC 17 Systémy managementu bezpečnosti potravin

2500

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti