Česká společnost pro nedestruktivní testování

Název organizace:

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Název CTN:

ČNDT

Adresa:

Technická 2, 616 69 Brno

 

Kontaktní osoba:

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

 

 

Telefon:

541 143 229

 

 

E-mail:

cndt@cndt.cz

 

 

WWW stránky:

www.cndt.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN ČNDT č. reg. 2017/0069/SC

TC/SC TNK název komise odd.

CEN/TC 138

80

Nedestruktivní zkoušení

2200

ISO/TC 135

80

Nedestruktivní zkoušení

2200

ISO/TC 135/SC 2

Povrchové metody 2200

ISO/TC 135/SC 3

Akustické metody 2200

ISO/TC 135/SC 4

Metody vířivých proudů 2200

ISO/TC 135/SC 5

Radiační metody 2200

ISO/TC 135/SC 6

Metody pro zjišťování netěsností 2200

ISO/TC 135/SC 7

Kvalifikace pracovníků 2200

ISO/TC 135/SC 8

Infračervená termografie pro nedestruktivní zkoušení 2200

ISO/TC 135/SC 9

Zkoušení akustickou emisí

2200

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti