Česká technická normalizace v Radě ISO

V týdnu od 14. března 2016 se za české účasti ve švýcarské Ženevě konalo jubilejní 100. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Předmětem jednání byly zejména otázky souvisící s implementací Strategie ISO pro období 2016 - 2020, problematika dalšího rozvoje portálu ISOlutions, který je využíván některými členy pro distribuci technických norem a pro komunikaci s experty, i otázka dalšího fungování kontaktního místa ISO v Singapuru. Dále Rada rozhodla mimo jiné o vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu strategie ISO v oblasti IT a o zahájení revize požadavků (statut organizace, povinnosti a práva členů) kladených na členy ISO.

ÚNMZ bylo do Rady ISO zvoleno na tříleté období v roce 2014 a je zde zastoupeno Ing. Jiřím Kratochvílem (ředitel Odboru technické normalizace). Zástupce české technické normalizace je tak historicky podruhé členem řídicího orgánu ISO. Poprvé byla Česká republika zastoupena v Radě ISO ředitelem tehdejšího Českého normalizačního institutu Ing. Otakarem Kuncem v letech 1999 až 2000.

V Radě ISO působí v roce 2016 zástupci následujících 20 národních normalizačních organizací z celkem 4 kontinentů:

Evropa - Německo (DIN), Francie (AFNOR), Velká Británie (BSI), Turecko (TSE), Rusko (GOST R), Itálie (UNI), Norsko (SN), Dánsko (DS), Slovinsko (SIST), FYROM (ISRM), Arménie (SARM), Česká republika (ÚNMZ)

Asie - Čína (SAC), Japonsko (JISC), Jižní Korea (KATS), Singapur (SPRING)

Amerika - Spojené státy (ANSI), Mexiko (DGN)

Afrika - Jihoafrická republika (SABS), Botswana (BOBS)

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti