České vysoké učení technické - Fakulta stavební

Název organizace:

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

 

 

Název CTN:

České vysoké učení technické v Praze  - Fakulta stavební

 

 

Adresa:

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Vlasák

 

 

Telefon:

224354875

 

 

E-mail:

miroslav.vlasak@fsv.cvut.cz

 

 

WWW stránky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN ČVUT - Fakulta stavební č. reg. 2017/0071/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 124 34 Dřevěné konstrukce 2400

CEN/TC 250/SC 2

36

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

2400

CEN/TC 250/SC 4

35

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

2400

CEN/TC 250/SC 5 34 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 2400
CEN/TC 250/SC 11 Konstrukční sklo

2400

ISO/TC 163

Tepelné chování a spotřeba energie pro vnitřní prostředí staveb

2400
ISO/TC 163/SC 1 Zkušební a měřicí metody 2400
ISO/TC 163/SC 2 Metody výpočtu 2400
ISO/TC 163/SC 3 Izolační výrobky pro stavební aplikace 2400

ISO/TC 165

34

Dřevěné konstrukce

2400

ISO/TC 165/SC 1

Dřevo - Trvanlivost a ochrana 2400
ISO/TC 59/SC 17 Udržitelná výstavba budov 2400
CEN/TC 350 Trvale udržitelná výstavba 2400
CEN/TC 371 Projektová komise - Projektová skupina pro energetickou náročnost budov 2400
CEN/TC 89 Tepelné vlastnosti budov a stavebních dílců 2400

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti