České vysoké učení technické Kloknerův ústav

Název organizace:

České vysoké učení technické Kloknerův ústav

Název CTN:

Spolehlivost, hodnocení rizik a zatížení stavebních konstrukcí

 

 

Adresa:

Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

 

Kontaktní osoba:

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

 

 

Telefon:

224 353 501

 

 

E-mail:

markova@klok.cvut.cz

 

 

WWW stránky:

http://web.cvut.cz/ki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 –  Rozsah působnosti CTN ČVUT KÚ Praha   č. reg. 2017/0016/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 104/SC 8

36

Ochrana a opravy betonových konstrukcí

2400

CEN/TC 250

38

Eurokódy pro stavební konstrukce

2400

CEN/TC 250/SC 1

38

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

2400

CEN/TC 250/SC 10

EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

2400

CEN/TC 50

38

Osvětlovací sloupy a vodicí nátrubky

2400

CEN/TC 340 Antiseizmické konstrukční úpravy

 2400

ISO/TC 59/SC 3

 

Pozemní stavby- Funkční požadavky staveb

2400

ISO/TC 98 Zásady navrhování stavebních konstrukcí

2400

ISO/TC 98/ SC 1

Terminologie a značky

2400

ISO/TC 98/ SC 2

Spolehlivost stavebních konstrukcí

2400

ISO/TC 98/ SC 3

 

Zatížení konstrukcí

2400

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti