Český institut pro akreditaci

Název organizace:

Český institut pro akreditaci

Název CTN:

ČIA

 

 

Adresa:

Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3

 

Kontaktní osoba:

Ing. Milan Badal

 

 

Telefon:

221 004 502

 

 

E-mail:

badalm@cai.cz

 

 

WWW stránky:

www.cai.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 –  Rozsah působnosti CTN ČIA  č. reg. 2017/0009/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/CLC/TC 1

 

Kriteria pro orgány posuzující shodu

2200

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti