Český plynárenský svaz

Název organizace:

Český plynárenský svaz

Název CTN:

Český plynárenský svaz

 

 

Adresa:

U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Štefl

 

 

Telefon:

+420 731 502 090

 

 

E-mail:

petr.stefl@cgoa.cz

 

 

WWW stránky:

www.cgoa.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 –  Rozsah působnosti CTN ČPS Praha    č. reg. 2017/0012/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/SS N21

 

Plynná paliva a hořlavé plyny

2500

CEN/TC 234

55

Zásobování plynem

2400

CEN/TC 235

55

Regulátory tlaku plynu a související bezpečnostní uzávěry a pojistné ventily určené pro použití při přepravě a rozvodu plynu

2400

CEN/TC 282

55

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn

2400

CEN/TC 326

 

Napájení vozidel na zemní plyn

2200

CEN/TC 408 Projektová komise - Biomethan pro využití v dopravě a vstřikování do plynovodů na zemní plyn

2500

CEN/CLC/TC 6 Vodík

2500

ISO/TC 158

 

Analýza plynů

2500

ISO/TC 193

 

Zemní plyn

2500

ISO/TC 193/SC 1

Analýza zemního plynu

2500

ISO/TC 193/SC 3

Produkční oblast

2500

ISO/TC 197

 

Technologie vodíku

2500

ISO/TC 22/SC 41

Specifické aspekty plynných paliv

2200

ISO/TC 252 Čerpací stanice pro vozidla na zemní plyn

 2200

ISO/TC 255

 

Bioplyn

 2500

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti