ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky

V říjnu 2013 byla vydána ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

 

Tato technická norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci.

Soulad s požadavky této technické normy umožní organizaci:

·         vytvářet, rozvíjet, udržovat a prosazovat principy a postupy v oblastech, které má organizace možnost ovlivňovat a usměrňovat, a tím přispívat k udržitelnému rozvoji, včetně kvality života společnosti;

·         dodržovat přijaté závazky ve vztahu ke společenské odpovědnosti;

·         důvěryhodně dokládat zainteresovaným stranám, že existující politika organizace, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky tohoto dokumentu;

·         integrovat, implementovat a podporovat společensky odpovědné chování;

·         identifikovat a zapojit zainteresované strany;

·         nechat si certifikovat systém managementu společenské odpovědnosti externí organizací.

Systém managementu společenské odpovědnosti v tomto dokumentu vychází z principů a členění norem pro ostatní systémy managementu.

Vzhledem k tomu, že společenská odpovědnost může pro některé organizace znamenat novou, dosud nepoznanou problematiku, do normy byly doplněny přílohy s návodem a dalšími doplňujícími informacemi.

Další informace o normě najdete v Seznamu ČSN zde: http://seznamcsn.unmz.cz/vyhledavani.aspx

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti