ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

V červenci 2011 byla vydána ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

Tato norma poskytuje „metodické“ pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské odpovědnosti. Současně nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro organizaci a její udržitelný rozvoj.

Norma je určená k použití pro všechny typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových či rozvinutých zemích. I když ne všechny části této mezinárodní normy budou stejně užitečné pro všechny organizace, veškerá klíčová témata jsou relevantní pro každou organizaci.

Základní témata se skládají z řady otázek a je na individuální odpovědnosti každé organizace stanovit otázky, jejichž řešení je pro ni relevantní a významné, a to pomocí vlastních úvah a dialogu se zainteresovanými stranami.

Základní témata a problematika společenské odpovědnosti

Základní témata a problematika

Řešeno v kapitole

Základní téma: Řízení a správa organizace

6.2

Základní téma: Lidská práva

6.3

            Otázka 1: Náležitá péče (due diligence)

6.3.3

            Otázka 2: Situace ohrožující lidská práva

6.3.4

            Otázka 3: Vyvarování se podílnictví

6.3.5

            Otázka 4: Řešení stížností

6.3.6

            Otázka 5: Diskriminace a ohrožené skupiny

6.3.7

            Otázka 6: Občanská a politická práva

6.3.8

            Otázka 7: Ekonomická, sociální a kulturní práva

6.3.9

            Otázka 8: Základní principy a práva v práci

6.3.10

Základní téma: Praktiky z oblasti pracovních vztahů

6.4

            Otázka 1: Pracovní poměr a pracovněprávní vztahy

6.4.3

            Otázka 2: Pracovní podmínky a sociální ochrana

6.4.4

            Otázka 3: Společenský dialog

6.4.5

            Otázka 4: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6.4.6

            Otázka 5: Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání na pracovišti

6.4.7

Základní téma: Životní prostředí

6.5

            Otázka 1: Prevence znečištění

6.5.3

            Otázka 2: Udržitelné využití zdrojů

6.5.4

            Otázka 3: Zmírňování změn klimatu a adaptace na změny klimatu

6.5.5

            Otázka 4: Ochrana životního prostředí, biologické rozmanitosti
            a obnovení přírodních biotopů

6.5.6

Základní téma: Etika v podnikání

6.6

            Otázka 1: Boj proti korupci

6.6.3

            Otázka 2: Odpovědné politické zapojení

6.6.4

            Otázka 3: Korektní hospodářská soutěž

6.6.5

            Otázka 4: Propagace společenské odpovědnosti v hodnotovém
            řetězci

6.6.6

            Otázka 5: Respektování vlastnických práv

6.6.7

Základní téma: Ochrana spotřebitelů

6.7

            Otázka 1: Korektní marketing, věcné a nezkreslené informace
            a spravedlivé smluvní postupy

6.7.3

            Otázka 2: Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů

6.7.4

            Otázka 3: Udržitelná spotřeba

6.7.5

            Otázka 4: Zákaznický servis, podpora a řešení reklamací a sporů

6.7.6

            Otázka 5: Ochrana osobních údajů a soukromí spotřebitelů

6.7.7

            Otázka 6: Přístup k základním službám

6.7.8

            Otázka 7: Vzdělávání a osvěta

6.7.9

Základní téma: Komunitní angažovanost a rozvoj

6.8

            Otázka 1: Komunitní angažovanost

6.8.3

            Otázka 2: Vzdělávání a kultura

6.8.4

            Otázka 3: Tvorba pracovních míst a zvyšování kvalifikace

6.8.5

            Otázka 4: Technologický rozvoj a přístup k technologiím

6.8.6

            Otázka 5: Tvorba bohatství a příjmů

6.8.7

            Otázka 6: Zdraví

6.8.8

            Otázka 7: Sociální investice

6.8.9


Více informací o ISO 26000 a podpůrné materiály pro její používání najdete na webových stránkách ISO, viz

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti