ČSN online (informace o systému)

ČSN online

Od ledna 2009 poskytuje ÚNMZ internetový přístup k českým technickým normám a jiným normalizačním dokumentům prostřednictvím portálu ČSN online. Přístup je k plným textům všech platných norem i těch neplatných norem, které byly převedeny do elektronické podoby. Databáze norem je pravidelně aktualizována. Obsahuje tak nejen nově vycházející normy, ale i veškeré změny a opravy týkající ČSN.

Internetový přístup do ČSN online může získat kterákoliv firma (na základě smlouvy), nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba (na základě internetové registrace) se sídlem nebo bydlištěm v ČR a s vlastní e-mailovou adresou. Přístup k systému ČSN online je rozdělen na přístup pro jednotlivce a přístup pro firmy s více uživateli.

Poskytnutí přístupu k ČSN je zpoplatněno podle vyhlášky č. 486/2008 Sb, ve znění její změny č.442/2016. Cena závisí na počtu uživatelů a na zvolené možnosti buď pouze prohlížet ČSN, nebo je i vytisknout.

ČSN jsou poskytovány v  elektronickém PDF formátu, který zajišťuje neměnný vzhled celého obsahu technické normy.

Vstoupit do aplikace ČSN online lze buď přímo z titulní webové stránky www.unmz.cz, nebo zde:

 

Seznam ČSN (vyhledávání v seznamu norem)

Prostřednictvím internetu lze na webových stránkách ÚNMZ vstupovat také do seznamu ČSN a vyhledávat jednotlivé normy podle různých kritérií. U normy vybrané ze seznamu lze vyvolat např. detailní informace o normě, nebo v náhledu prohlédnout několik jejích prvních stran.

Obdobně zde lze vyhledávat také v dalších normativních dokumentech - v Technických normalizačních informacích (TNI). TNI jsou národní dokumenty, popřípadě převzaté technické zprávy (TR) nebo veřejně dostupné specifikace (PAS) evropských nebo mezinárodních normalizačních organizací.

Do Seznamu ČSN je zahrnut také samostatný seznam oprav ČSN.

Přístup do Seznamu ČSN (zde, nebo přímo z titulní webové stránky www.unmz.cz) je poskytován bezplatně.

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti