Databáze ČSN zdarma

Tento elektronický seznam obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách ČSN, neobsahuje však texty norem. Data jsou aktualizována jednou měsíčně, vždy počátkem měsíce. Software a data jsou poskytována zdarma k nekomerčnímu využití. Software nelze využívat komerčně. Bibliografická data o normách  lze využívat komerčně pouze na základě písemné dohody s ÚNMZ (smlouva o komerčním použití dat). Software včetně dat se instaluje lokálně na počítači. Pokud chcete použít pouze internetovou verzi seznamu norem, použijte Seznam ČSN zde.

Soubory ke stažení

1.

Instaluji program poprvé - chci data i program (58 MB)

HTTP download

2.

Chci nahrát pouze aktuální volná data (2016.10) - program už mám (48MB)

HTTP download

3.

Chci pouze novější verzi programu bez dat (3,8 MB) (nejnovější verze 1.4.5s, pokud máte starší, doporučujeme vyměnit EXE soubor a další přiložené soubory, obsažené v souboru ZIP zde. JE TO NEZBYTNÉ, POKUD SE OBJEVUJE CHYBA PŘI AKTUALIZACI DAT PŘES FTP. )

 

HTTP download

 

Doporučený postup instalace:

1. Spusťte program setup.exe a potvrďte licenční podmínky.

2. Pokud se objeví následující hlášení, ignorujte ho stisknutím tlačítka OK.

3. Zvolte adresář, do kterého chcete program nainstalovat. Standardně se nabízí C:/CSNI/CSN

4. Instalace programu obsahuje aktuální instalaci dat. Data je možné nainstalovat buď do adresáře, kde je nainstalován program nebo jiného libovolného adresáře např. do C:/NORMY/DATA.
Další aktualizace dat je možné buď přímo z programu (přes FTP protokol, pokud ho máte na svém PC povolený) nebo po stažení souboru s daty (Csn_data.zip z odkazu viz výše) a rozpakování do příslušného adresáře s daty

5. Pokud chcete ze seznamu norem otevírat PDF soubory nakopírujte je ve struktuře, kterou dodržuje ÚNMZ, např. do adresáře C:NORMYPDF.

6. Spusťte program. Např. pomocí ikony na ploše.

7. Pokud jste nahráli data jinam než do adresáře, kde je program nainstalován poprvé Vás program vyzve k zadání cesty k datům. Zadejte je.
8. V případě, že chcete ze seznamu norem otevírat PDF soubory, doplňte do dat informaci o Vašich souborech PDF. Z menu Speciální akce spusťte Doplnění informace o PDF.


program předpokládá uložení souborů PDF v následující struktuře adresářů a souborů.
V adresáři kde je nastavena v programu cesta pro PDF jsou adresáře čísla jednotlivých tříd (první dva znaky z třídícího znaku). V příslušném adresáři třídy jsou adresáře z katalogových čísel norem (na pět míst s vedoucími nulami). V těchto adresařích je vlastní soubor textu normy pojmenovaný taky katalogovým číslem normy a případně dále podadresář ZMENY, kde jsou uloženy jednotlivé změny opět označeny vlastním katalogovým číslem.

příklad

Objeví se informační okénko, které říká kolik norem v PDF bylo na Vašem disku nalezeno a v seznamu byl doplněn údaj.


U nalezených norem PDF se objeví ikonka . U norem PDF, které jsou v ÚNMZ k dispozici, ale Vy je nemáte zakoupeny nebo nemáte doplněny informace do seznamu se objeví ikonka .9. Nyní můžete používat program k získávání základních bibliografických údajů o normách ČSN a k zobrazení norem ve formátu PDF.
PDF se zobrazují pomocí smart ikony . Předpokladem pro správné zobrazení souboru PDF je nainstalovaný Acrobat Reader ve verzi 7 nebo vyšší.

10. Aktualizace dat :
Pokaždé, když budete mít k disposici nová bibliografická data, rozbalte je do příslušného adresáře a spusťte nabídku Speciální akce -> Aktualizace dat, nebo použijte funkci Aktualizace dat stažením z internetu (FTP), pokud máte FTP protokol ve své firemní síti povolený.

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti