Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. /PDF 7 MB/, o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky.

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

  • AO 224 - Institut pro testování a certifikaci, a. s.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31998L0079 (PDF 600 kB)

32011L0100 (PDF 805 kB)

 

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti