Dohoda o spolupráci ÚNMZ a DÚ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zahájil aktivní spolupráci s Drážním úřadem

Mezi ÚNMZ a Drážním úřadem byla podepsána dohoda o spolupráci (1.52 MB). 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti