Překlady návodových dokumentů WELMEC

v rámci úkolů PRM jsou řešeny překlady vybraných mezinárodních návodových a informačních dokumentů WELMEC

úkol PRM VII/19/17

 • překlad informačního dokumentu WELMEC Info 6-001 (PDF 92 kB) Přehled dopadu nařízení o potravinářských informacích na hotová balení

 

úkol PRM VII/16/16 překlady návodových dokumentů WELMEC

 • WELMEC Guide 5.2 (PDF 212 kB) Průvodce dozorem nad trhem (NAWI a MID)
 • WELMEC Guide 6.4 (PDF 995 kB) Příručka pro balírny a dovozce HBZ označovaného symbolem e

 

úkol PRM VII/9/15

 • překlad návodového dokumentu WELMEC Guide 7.2 Software (směrnice MID 2014/32/EU) (2015) (PDF 1 891 kB)

 

úkol PRM VII/19/14 překlady návodových dokumentů WELMEC zabývající se problematikou HBZ (hotově baleného zboží)

 • WELMEC Guide 6.0 (PDF 423 kB) Úvod k dokumentům WELMEC pro hotová balení
 • WELMEC Guide 6.5 (PDF 1 340 kB) Pokyny ke kontrolám hotových balení označených symbolem e
 • WELMEC Guide 6.6 (PDF 452 kB) Příručka pro uznávání postupů
 • WELMEC Guide 6.8 (PDF 604 kB) Odkapané množství
 • WELMEC Guide 6.9 (PDF 1 312 kB) Hotová balení - nejistota měření
 • WELMEC Guide 6.12 (PDF 1 074 kB) Příručka ke směrnici 75/107/EHS

 

úkol PRM VII/15/14 a úkoly PRZ překlady návodových dokumentů WELMEC týkající se NAWI

 • WELMEC Guide 2 (PDF 614 kB) Směrnice 90/384/EHS, 2004, WELMEC Guide 2 (PDF 637 kB), 2014, 6.vydání: změny - kap.3 
 • WELMEC Guide 2.1 (PDF 777 kB) Návod na zkoušení indikátorů
 • WELMEC Guide 2.2 (PDF 338 kB) Návod na zkoušení pokladních systémů (POS)
 • WELMEC Guide 2.3 (PDF 373 kB) Návod na zkoušení softwaru
 • WELMEC Guide 2.5 (PDF 268 kB) Návod pro modulární přístup a testování počítačů a dalších digitálních periferních zařízení (NAWI)
 • WELMEC Guide 2.8 (PDF 597) Příručka pro převod výsledků zkoušek NAWI (indikátor) pro účely AWI

 

úkol PRM VII/18/14: překlady návodových dokumentů WELMEC

 • WELMEC Guide 10.1 (PDF 267 kB) Návodový dokument na přezkoušení typu rodiny objemových rotačních průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda
 • WELMEC Guide 10.3 (PDF 430 kB) Návodový dokument na použití záznamového zařízení v měřicích systémech pro kapaliny jiné než voda 
 • WELMEC Guide 11.1 (PDF 841 kB) Obecné použití měřidel pro měření spotřeby médií v distribuční síti (směrnice MID)
 • WELMEC Guide 11.3 (PDF 631 kB) Návodový dokument k plombování měřidel pro měření spotřeby médií v distribuční síti

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti