Elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzován shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)

 

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU 
31973L0023 (PDF 529 kB)

31993L0068-CS (PDF 2,6 MB)

kodifikované znění: 32006L0095-CS (PDF 451 kB)

32014L0035 (PDF 875 kB) 

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti