Fyzikálně technický zkušební ústav

Název organizace:

Fyzikálně technický zkušební ústav

Název CTN:

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

 

 

Adresa:

Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jaromír Hrubý

 

 

Telefon:

+420 595 223 111

 

 

E-mail:

hruby@ftzu.cz

 

 

WWW stránky:

www.ftzu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN FTZÚ Ostrava č. reg. 2017/0021/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/CLC/JWG FCGA Technologie palivových článků 2300

CEN/TC 271

 

Zařízení pro povrchovou úpravu. Bezpečnost

2200

CEN/TC 305

121

Prostředí s nebezpečím výbuchu. Prevence a ochrana proti výbuchu

2300

CLC/SC 31-8

121

Zařízení pro elektrostatické stříkaní a povrchovou úpravu

2300

CLC/SC 31-9

121

Elektrické přístroje pro detekci a měření hořlavých plynů

2300

CLC/SR 105 Technologie palivových článků  2300

CLC/TC 204

121

Bezpečnost zařízení pro elektrostatické stříkání a povrchovou úpravu

2300

CLC/TC 216

121

Detektory plynů

2300

CLC/TC 31

121

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: obecné požadavky

2300

IECEx IEC systém pro certifikaci podle norem pro nevýbušná elektrická zařízení 2300

IEC/SC 31G

121

Jiskrově bezpečná zařízení

2300

IEC/SC 31J

121

Zařízení používaná v prostředí s hořlavými prachy

2300

IEC/SC 31M

121

Neelektrická zařízení a ochranné systémy pro výbušné atmosféry

2300

IEC/TC 105

113

Technologie palivových článků

2300

IEC/TC 31

121

Nevýbušná elektrická zařízení

2300

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti