Hračky

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. (PDF 1,4 MB), o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., (PDF 517 kB), nařízení vlády č. 339/2013 Sb., (PDF 515 kB), a nařízení vlády č. 151/2015 Sb., (PDF 567 kB) a nařízení vlády č. 97/2017 Sb. (PDF 301 kB), ve znění nařízení vlády č. 86/2018 Sb. (PDF 52 kB).

 

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 (PDF 724 kB) ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

 

Brožura o bezpečnosti hraček podle nové směrnice č. 2009/48/ES (PDF 578kB)

Informace k povinnostem a oprávněním hospodářských subjektů spojeným s dovozem hraček

Vysvětlující pokyny z expertní skupiny ke směrnici pro bezpečnost  hraček - TSD explanatory guidance documents

Překlady pokynů z Expertní skupiny pro bezpečnost hraček ustavené Evropskou komisí

Autorizované osoby  

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody hraček

  • AO 202 / OS 1015 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 204 /OS 1020 - Technický a zkušební ústav stavební, s. p.
  • AO 219 / OS 1021 - Textilní zkušební ústav, s. p.
  • AO 224 / OS 1023 - Institut pro testování a certifikaci, a. s.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS.

 Stránka Evropské unie

  • Notifikované osoby v EU:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=140521

  • Harmonizované normy:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en

 

Český překlad relevantních směrnic EU

31988L0378 (PDF 116 kB) 

31993L0068 (PDF 211 kB)

32008L0112 (PDF 85 kB)

32008D0329 (PDF 68 kB)

32009L0048 (PDF 1.06 MB)

32012L0007 (PDF 722 kB)

32012D0160 (PDF 834 kB)

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti