Sweco Hydroprojekt CZ, a.s.

Název organizace:

Sweco Hydroprojekt, a.s

Název CTN:

Sweco Hydropojekt, a.s.

 

 

Adresa:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

 

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Mikule

 

 

Telefon:

261 102 437

 

 

E-mail:

vladimir. mikule@hydroprojekt.cz

 

 

WWW stránky:

www.sweco.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN HDP Praha  č. reg. 2009/0022/RS

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/SS S27

 

Odpady – Charakterizace, úprava a druhy odpadu

2500

CEN/SS S99 Zdraví, environmentální a zdravotnické zařízení

2500

CEN/TC 164

94

Vodárenství

2400

CEN/TC 165

95

Kanalizace

2400

CEN/TC 223

 

Pomocné půdní látky a substráty

2500

CEN/TC 230

104

Rozbor vod

2500

CEN/TC 292

 

Charakterizace odpadů

2500

CEN/TC 308

104

Charakterizace kalů

2500

CEN/TC 318

145

Hydrometrická měření

2400

CEN/TC 345

 

Kvalita půdy

2500

CEN/TC 400 Projektová komise - Horizontální normy v oblasti kalů, bioodpadů a půdy

2500

CEN/TC 444 Enviromentální charakterizace

2500

ISO/TC 113

145

Hydrometrická měření

2400

ISO/TC 147

104

Kvalita vod

2500

ISO/TC 190

 

Kvalita půdy

2500

ISO/TC 275

104

Využití, recyklace, úprava a likvidace kalů

2500

ISO/TC 282

104

Opakované použití vod

2500

ISO/TC 224

 

Služby v oblasti zásobování pitnou vodou,odkanalizování a čištění odpadních vod - Kritéria kvality služeb a výkonové ukazatele

2500

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti