Identifikátor objektu OID (Object Identifier)

Identifikátor objektu OID (Object Identifier)

 

Identifikátor objektu je sémanticky uspořádaný řetězec číselných hodnot složek identifikátoru objektu. Tímto způsobem je každý objekt jednoznačně a jedinečně identifikován.

 

Schéma identifikátoru pro Českou republiku je následující:

 

X.Y.Z.IČ,

kde

X - nabývá následujících hodnot:

0 ITU – Mezinárodní telekomunikační unie;

1 ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci;

2 pro obě organizace (ISO/ITU).

Y - nabývá následujících hodnot:

0 mezinárodní norma ISO (využívá se pro identifikaci norem);

1 registrační agentura;

2 členské organizace ISO podle ISO 3166-1;

3 identifikace organizací ISO podle ISO/IEC 6523.

Z - nabývá následujících hodnot:

203 identifikuje národní normalizační organizaci (ÚNMZ); je to kód země podle ČSN EN ISO 3166-1 (idt. ISO 3166-1) nebo

154 ICD, které přidělil na žádost ÚNMZ České republice Britský normalizační institut.

 

číslo přidělené organizaci Českým statistickým úřadem.

 

OID pro Českou republiku má tedy hodnotu: 1.2.203 nebo 1.3.0154

 

Příklad OID pro ÚNMZ následující hodnotu:

 

 

1.2.203.48135283 nebo

 

1.3.0154.48135283

 

POZNÁMKA Za tímto číslem může následovat další členění podle vnitřních potřeb organizace.

 

Bližší informace:

Ing. Jan Křivka

tel.: 221 802 195

e-mail: krivka@unmz.cz

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti