Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve

7. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

CHN/1193

16. 2. 2017

Hasicí zařízení v autobusech

Navrhovaná norma stanovuje specifikace pro rozmístění hasicích zařízení v autobusech.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 16. 4. 2017.

CHN/1194

16. 2. 2017

Uhlí

Navrhovaná norma stanovuje požadavky kladené na civilní sypké uhlí určené pro komerční použití.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 16. 4. 2017.

CHN/1195

16. 2. 2017

Brikety

Navrhovaná norma stanovuje požadavky kladené na civilní brikety určené pro komerční použití.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 16. 4. 2017.

CHN/1196

16. 2. 2017

Stlačený zemní plyn jako palivo ve vozidlech

Navrhovaná norma stanovuje požadavky kladené na stlačený zemní plyn, používaný jako palivo ve vozidlech.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 16. 4. 2017.

CHN/1197

17. 2. 2017

Lodě

Navrhovaná norma stanovuje limity vypouštění a požadavky na monitorování znečišťujících látek z lodí.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 17. 4. 2017.

IND/57

17. 2. 2017

Nealkoholické sycené nápoje

Návrh změny nařízení, kterým se stanovují požadavky na nealkoholické sycené nápoje, pokud jde o prohlášení týkající se přidaného cukru.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 17. 4. 2017.

MEX/350

7. 2. 2017

Tuňák obecný

Návrh normy, kterou se stanoví specifikace výroby odpovědné akvakultury pacifického tuňáka obecného v plovoucích klecích ve vodách Tichého oceánu.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 7. 4. 2017.

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

 

 

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti