Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve

2. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

BRA/704

9. 1. 2017

Veterinární léčivé a biologické produkty

Návrh vyhlášky, kterou se stanovují požadavky na nebytná kritéria a postupy v případě změny registrace veterinárních léčivých a biologických produktů.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

USA/1251

9. 1. 2017

Zkvašený ovocný mošt

Navrhované nařízení rozšiřuje možné velikosti nádob určené pro skladování zkvašeného ovocného moštu.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 11. 2. 2017.

USA/1252

9. 1. 2017

Spotřebiče spalující dřevo

Oznámení o navrhované tvorbě pravidel, kterými se stanovují definice, požadavky na zkoušky, certifikaci, označování aj. pro nová kamna spalující dřevo.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 1. 3. 2017.

VNM/93

9. 1. 2017

Textilní výrobky

Návrh technického předpisu, kterým se stanovují požadavky na přípustnou mez formaldehydu a aromatických aminů odvozených z azobarviv, metody odběru vzorků a testování pro textilní výrobky.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 9. 3. 2017.

CHN/1192

10. 1. 2017

Léky

Návrh správního ustanovení o kontrole jakosti klinických studií týkajících se léků.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 10. 3. 2017.

RUS/77

11. 1. 2017

Železniční kolejová vozidla a jejich komponenty

Návrh změny technického předpisu celní unie o bezpečnosti železničních kolejových vozidel.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 28. 2. 2017.

RUS/78

11. 1. 2017

Vysokorychlostní železniční doprava

Návrh změny technického předpisu celní unie o bezpečnosti vysokorychlostní železniční dopravy.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 28. 2. 2017.

RUS/79

11. 1. 2017

Tlaková zařízení

Návrh změny technického předpisu celní unie o bezpečností zařízení pracujících pod nadměrným tlakem.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 28. 2. 2017.

RUS/80

11. 1. 2017

Infrastruktura železničních kolejových vozidel

Návrh změny technického předpisu celní unie o bezpečnostní infrastruktury železničních kolejových vozidel.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 28. 2. 2017.

USA/1253

11. 1. 2017

Pily

Návrh změny pravidel, za účelem zvýšení ochrany proti kontaktu s pilovým kotoučem.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 19. 1. 2017.

USA/1254

12. 1. 2017

Potravinářské přídatné látky – Mravenčan sodný

Úřad pro kontrolu potravin a léků navrhuje změnit stávající nařízení o potravinářských přídatných látek povolených v krmivech a pitné vodě pro zvířata.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 26. 1. 2017.

USA/1255

12. 1. 2017

Zdravotnické prostředky

Úřad pro kontrolu potravin a léků navrhuje klasifikaci podpůrného počítačového kognitivního zařízení určeného pro případy otřesu mozku do třídy II (zvláštní kontrola).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

 

 

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti