Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve

24. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

USA/1295

13. 6. 2017

Chemické látky

Návrh nového využití pravidel SNURs pro 1 chemickou látku, která byla předmětem premanufacture oznámení.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 10. 7. 2017.

CHN/1202

14. 6. 2017

Čisticí prostředky na úpravu pitné vody

Navrhovaná norma stanovuje minimální přípustné hodnoty racionálního využívání vody, stupně tohoto využívání, zkušební metody aj. pro čisticí prostředky na úpravu pitné vody pomocí reverzní osmózy.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

CHN/1203

14. 6. 2017

Motocykly a mopedy

Návrh nařízení, kterým se stanovují technické požadavky a metody měření vnějších výčnělků u motocyklů a mopedů.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

CHN/1204

14. 6. 2017

Silniční vozidla

Navrhovaná norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se elektromagnetické kompatibility u silničních vozidel.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

CHN/1205

14. 6. 2017

Motorová vozidla kategorie M1

Navrhovaná norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se systémů rozstřiku u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

CHN/1206

14. 6. 2017

Školní autobusy

Návrh změny nařízení, kterým se stanovují požadavky na bezpečnostní postupy pro speciální školní autobusy.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

CHN/1207

14. 6. 2017

Silniční vozidla

Navrhovaná norma stanovuje základní technické požadavky týkající se bezpečnosti provozu dokončených vozidel, hlavních souprav a bezpečnostních ochranných zařízení aj. určených pro motorová vozidla.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

CHN/1208

14. 6. 2017

Osobní vozidla

Navrhovaná norma stanovuje požadavky na výkon a zkušební metody pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách u osobních vozidel.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 14. 8. 2017.

TUR/90

15. 6. 2017

Dřevěné obalové materiály

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení o podrobení dřevěných obalových materiálů do procesu tepelného zpracování a jejich značení.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 15. 8. 2017.

TUR/91

16. 6. 2017

Detergenty

Návrh nařízení, kterým se stanoví zásady a postupy pro detergenty a povrchově aktivní látky určené pro použití v detergentech.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 16. 8. 2017.

MEX/358

2. 6. 2017

Radiokomunikační zařízení

Navrhovaná norma stanovuje minimální specifikace, limity a zkušební metody kladené na radiokomunikační zařízení s digitálním rozhraním připojeným k veřejným sítím.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 2. 8. 2017.

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

 

 

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti