Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 20. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

RUS/86          

14. 5.  

Vysokonapěťové zařízení      

 

Návrh technického nařízení Eurasijské ekonomické unie „O bezpečnosti vysokonapěťového zařízení“ ustanovuje požadavky na vysokonapěťové zařízení.

 

The Draft of Technical Regulation of the Eurasian Economic Union "On the Safety of High Voltage Equipment" sets out requirements for high voltage equipment.

 

Lhůta pro připomínky: 9. 7. 2018

USA/1365      

14. 5.  

Emise oxidu dusíku   

 

Pravidla o požadavcích na přiměřeně dostupné technologie pro stacionární zdroje emisí oxidu dusíku.

 

Rules on Reasonably Available Control Technology Requirements for Stationary Sources that Emit Nitrogen Oxides

 

Lhůta pro připomínky: 25. 5. 2018

MEX/407       

8. 5.    

HIV    

 

Návrh oficiální mexické normy NOM-010-SSA2-2018, prevence a kontrola infekce HIV.

 

Draft Mexican Official Standard NOM-010-SSA2-2018, Prevention and control of infection from the Human Immunodeficiency Virus

 

Lhůta pro připomínky: 1. 7. 2018

MEX/406       

8. 5.    

Turismus        

 

 

Návrh změny mexické oficiální normy NOM-011-TUR-2001, bezpečnostní, informační a provozní požadavky, které musí splňovat poskytovatelé služeb dobrodružného turismu.

 

Draft amendment to Mexican Official Standard NOM-011-TUR-2001, Safety, information and operation requirements to be met by providers of adventure tourism services.

 

Lhůta pro připomínky: 3. 7. 2018

MEX/408       

8. 5.    

Antikolizní systém letadel      

 

Notifikovaná mexická oficiální norma si dává za cíl ustanovit použití antikolizního systému letadly s pevnými křídly.

 

The notified Mexican Official Standard seeks to establish the use of the Airborne Collision Avoidance System in fixed-wing aircraft.

 

Lhůta pro připomínky: 1. 7. 2018

MEX/409       

8. 5.    

Cukrovka       

 

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-015-SSA2-2018, prevence, detekce, diagnóza, léčení a kontrola cukrovky.

 

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-015-SSA2-2018, Prevention, detection, diagnosis, treatment and control of diabetes mellitus.

 

Lhůta pro připomínky: 2. 7. 2018

USA/1366      

17. 5.  

Brambory       

 

Irské brambory pěstované v určitých určených okresech v Idahu, a okresu Malheur v Oregonu; modifikace nařízení o zacházení s bramborami.

 

Irish Potatoes Grown in Certain Designated Counties in Idaho, and Malheur County, Oregon; Modification of Handling Regulations

 

Lhůta pro připomínky: 9. 7. 2018

USA/1367      

17. 5.  

Systémy prevence výbuchů při těžbě ropy    

 

Úřad pro bezpečnost a ochranu životního prostředí navrhuje revizi stávajících předpisů pro systémy kontroly a prevence výbuchu.

 

The Bureau of Safety and Environmental Enforcement is proposing to revise existing regulations for well control and blowout preventer systems.

 

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2018

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

 

 

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti