Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve 28. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

G/TBT/N/MEX/454

21. 6.  

Zdravotnické prostředky      

 

Tato norma je závazná pro mexické území pro všechna zařízeních zabývající se výrobou

zdravotnických prostředků a pro sklady, které balí, skladují a distribuují zdravotnické

prostředky. Stanoví minimální požadavky na vzhled, vývoj, výrobu, skladování a distribuci zdravotnických prostředků na základě jejich úrovně rizika.

This Standard is binding in Mexican territory on all establishments engaged in the manufacture of medical devices and warehouses which package, store and distribute medical devices.It sets forth minimum requirements for the design, development, manufacture, warehousing and distribution of medical devices, based on their level of risk."

 

Lhůta pro připomínky: 3. 8. 2019

G/TBT/N/BRA/889

11. 7.  

Regulační repozitáře  

 

Tento návrh usnesení zavádí revizi regulatorního repozitáře směřující ke zrušení regulačních opatření s malým dopadem na společnost.

This draft resolution establishes the regulatory repository revision towards the cancellation of regulatory measures of low impact for society.

 

Lhůta pro připomínky: 9. 9. 2019

G/TBT/N/IND/102

11. 7.  

Označování balených potravin         

 

Tyto předpisy předepisují požadavky na označování balených potravin a požadavky na

uvádění základních informací v prostorách, kde se potraviny vyrábějí, zpracovávají,

podávají a skladují.

These regulations prescribe the labelling requirements of pre-packaged foods and

display of essential information on premises where food is manufactured, processed, served and stored.

 

Lhůta pro připomínky: 9. 9. 2019

G/TBT/N/USA/1499

12. 7.  

Stacionární kompresní spalovací motory s vnitřním spalováním     

 

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje změny standardů pro

výkon spalovacích motorů se stacionárním kompresním zapalováním.

The U. S. Environmental Protection Agency (EPA) is proposing amendments to the Standards of Performance for Stationary Compression Ignition Internal Combustion Engines.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 8. 2019

G/TBT/N/USA/1500

12. 7.  

Chemické látky         

 

EPA navrhuje zásadní pravidla pro nové použití (SNUR) podle zákona o kontrole

toxických látek (TSCA) pro 3 chemické látky, které jsou předmětem oznámení o předběžné výrobě (PMNs).

EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control

Act (TSCA) for 3 chemical substances which are the subject of premanufacture notices

(PMNs).

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

 

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en

 

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz.

 

ÚNMZ

Informační středisko WTO/TBT

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti