Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 42. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

CHN/1287      

15. 10.

Kosmetika      

 

Revize technické specifikace bezpečnosti kosmetiky

 

Revision to the Cosmetics Safety Technical Specification

 

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2018

UKR/142        

15. 10.

Obuv  

 

Návrh nařízení ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny „o schválení technického nařízení o označování materiálů použitých při výrobě hlavních částí obuvi.“

 

Draft of the Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approving the Technical Regulation on labelling the materials used to manufacture the main components of footwear for sale to the consumer"

 

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2018

UKR/143        

15. 10.
Výbušniny     

 

Technické nařízení ustanovuje požadavky na výbušné materiály pro průmyslové použití a postupy posuzování shody, pravidla pro uvádění na trh a dohled nad výbušninami pro průmyslové použití.

 

The Technical Regulation establishes requirements for explosive materials for industrial use and conformity assessment procedures, rules for placing on the market and supervision of explosives for industrial uses.

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

TUR/124        

17. 10.

Hadice

 

Tato norma se týká čtyř typů hadic, které jsou používány pro přečerpávání ropných paliv.

 

This standard covers four types of characteristic hose assemblies which are used for filling and unloading in petroleum transport

 

Lhůta pro připomínky: 17. 12. 2018

TUR/125        

17. 10.

Šrouby

 

Tato norma se týká metrických závitových šroubů používaných pro centrování listových pružin na silničních vozidlech

 

This standard covers metric threaded bolts used for centering leaf springs on road vehicles

 

Lhůta pro připomínky: 17. 12. 2018

TUR/126        

17. 10.

Stavební materiály     

 

Tato norma pokrývá M4 až M20 metrický hrubý a jemný závit typu předvlečné matice s kloubovými šestihrannými maticemi s nekovovou vložkou.

 

This standard covers M4 to M20 metric coarse and fine pitch thread prevailing torque type domed up hexagon nuts with non-metallic insert.

 

Lhůta pro připomínky: 17. 12. 2018

TUR/127        

18. 10.

Převodové řemeny     

 

Tato norma pokrývá úrovně kvality konečných a balančních otázek pro převodové řemeny a zkušební kladky.

 

This standard covers quality levels of finishing and balancing issues for transmission pulleys and test pulleys.

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

TUR/128        

18. 10.

Kladky

 

Tato norma pokrývá hlavní charakteristiky drážkovaných kladek, které jsou určeny jak pro jednoduché, tak pro kombinované úzké klínové řemeny určené pro průmyslové hnací systémy.

 

This standard covers the main characteristics of grooved pulleys designed for both single and combined narrow v-belts intended for industrial power transmission drive systems.

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

TUR/129        

18. 10.

Kladky

 

Tato norma pokrývá hlavní charakteristiky drážkovaných kladek, které jsou určeny pro jednoduché klasické klínové řemeny určené pro průmyslové hnací systémy.

 

This standard covers the main characteristics of grooved pulleys designed for combined classical V-belts intended for industrial power transmission drive systems.

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

USA/1398      

18. 10.

Pekanové ořechy       

 

Revize obsahuje nahrazení termínu „trpaslík“ za „extra malý“ v normě pekanových ořechů a odstranění odkazů na plastové modely pekanových jader a informace o tom, kde můžou být normy barev zkoumány, z obou norem.

 

The revisions include replacing the term "midget" with "extra small" in the Shelled Pecan standards and removing references to plastic models of pecan kernels and information on where the color standards may be examined from both standards.

 

Lhůta pro připomínky: 8. 11. 2018

TUR/130        

18. 10.

Kladky

 

Tato norma se týká metod kontroly hladkosti kladek a drážek klínových řemenů specifikovaných v systému na základě efektivní šířky.

 

This standard covers inspection methods for the smoothness of pulleys and grooves of v-belts specified in the system based on effective width.

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

TUR/131        

18. 10.

Pohonné jednotky      

 

Tato norma pokrývá hlavní rozměrové charakteristiky profilů drážek v kladce, které se používají s profilovanými nekonečnými klínovými řemeny pro pomocné pohonné jednotky automobilů.

 

This standard covers the main dimensional characteristics of combed v-pulley groove profiles used with PK profiled, combed, endless v-belts for automotive auxiliary drive applications.

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

TUR/132        

18. 10.

Kladky

 

Tato norma pokrývá hlavní rozměrové charakteristiky profilů drážek v kladce, které se používají s nekonečnými klínovými řemeny profilů PH, PJ, PK, PL a PM pro obecné průmyslové použití

 

This standard covers the main dimensions related characteristics of combed v-pulley profiles used with combed endless v-belts with profiles of PH, PJ, PK, PL and PM for general industrial applications.

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

VNM/136       

18. 10.

Pračky

 

Návrh oběžníku specifikuje kritéria určení výrobků a spotřebičů pro snížení spotřeby vody.

 

Draft Circulation specifies criteria for determining products and equipment for water-saving use

 

Lhůta pro připomínky: 18. 12. 2018

 

 

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

 

 

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti