Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 11. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

CHN/1312      

11. 3.  

Párátka

 

Národní normy ČLR, dřevěná párátka

 

National Standards of the P.R.C., Wooden Toothpick

 

Lhůta pro připomínky: 11. 5.

CHN/1313      

11. 3.  

Zdravotnická zařízení

 

Změny nařízení o dozoru a správě zdravotnických zařízení

 

Amendments to Regulations for the Supervision and Administration of Medical Devices

 

Lhůta pro připomínky: 11. 5.

CHN/1314      

13. 3.  

Emise motorových vozidel    

 

Tato norma specifikuje emisní limity a metod měření znečišťujících látek vypuštěných třikolovými vozidly a jejich dieselovými motory.

 

This standard specifies the emission limits and measurement methods of the pollutants emitted by the tri-wheel vehicles and their diesel engines.

 

Lhůta pro připomínky: 13. 5.

CHN/1315      

13. 3.  

Emise strojů   

 

Norma se týká zkoušky schválení typu, inspekce o posuzování shody výroby, inspekce o splňování emisních norem a inspekce posuzování shody nesilničních mobilních strojů a jejich dieselových motorů.

 

It applies to the type approval test, inspection on conformity of production, inspection on emission compliance, and inservice conformity inspection to the non-road mobile machinery and their diesel engines.

Lhůta pro připomínky: 13. 5.

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

 

 

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti