Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve

33. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

UKR/119

15. 8. 2017

Zařízení spalující plynná paliva

Návrh technického předpisu, kterým se stanoví požadavky, pravidla uvádění na trh a do provozu pro zařízení spalující plynná paliva.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 15. 10. 2017.

VNM/103

16. 8. 2017

Stavební materiály

Návrh technického předpisu, kterým se stanovují technické požadavky a požadavky na kontrolu kvality pro výrobky a zboží ze stavebního materiálu.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 16. 10. 2017.

BRA/736

18. 8. 2017

Léčivé přípravky

Návrh usnesení č. 168, kterým se stanovují požadavky na správní řízení, pokud jde o udílení patentů k léčivým přípravkům a procesům.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

BRA/737

18. 8. 2017

Sušené mléko

Návrh vyhlášky č. 93, kterou se stanovuje veřejná konzultace k návrhu technického předpisu o identifikaci a minimálních kvalitativních požadavcích na sušené mléko.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 9. 9. 2017.

BRA/738

18. 8. 2017

Produkty živočišného původu

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví postupy pro povinné předkládání návrhů, hodnocení, ověřování a zavádění technologických inovací, které mají být použity v každém stádiu výroby produktů živočišného původu.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

 

 

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti