Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve

10. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

MEX/352

2. 3. 2017

Produkty rostlinného původu

Návrh změny mexické normy, kterou se stanovují specifikace, kritéria a fytosanitární postupy pro osoby poskytující fytosanitární léčebné služby, pokud jde o národní ověřování a vydávání osvědčení pro produkty rostlinného původu.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 2. 5. 2017.

MEX/354

2. 3. 2017

Watthodinové (činné) elektroměry

Navrhovaná norma stanovuje zkušební metody ověření metrologických požadavků pro elektromechanické watthodinové (činné) elektroměry a integrity elektrické instalace.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 2. 5. 2017.

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

 

 

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti