Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 7. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

USA/1339      

12. 2.  

Oxazolidin     

 

Úřad pro ochranu životního prostředí navrhuje změnit pravidlo pro významné nové použití podle článku 5(a)(2) zákona o kontrole toxických látek pro Oxazolidin, 3,3’methylenebis[5-methyl-], který byl subjektem oznámení o významném novém použití a oznámení o předvýrobě.

 

EPA is proposing to amend the significant new use rule (SNUR) under section 5(a)(2) of the Toxic Substances Control Act (TSCA) for Oxazolidine, 3,3'- methylenebis[5-methyl-, which was the subject of a premanufacture notice (PMN) and a significant new use notice (SNUN).

 

Lhůta pro připomínky: 23. 2. 2018

MEX/392       

8. 2.    

Anesteziologie

 

Norma je povinná pro všechny zdravotníky a zdravotní zařízení, které praktikují anesteziologii a patří pod národní systém zdravotnictví.

 

The Standard is mandatory for all health professionals and for medical care establishments belonging to the National Health System in which anesthesiology is practiced.

 

Lhůta pro připomínky: 1. 3. 2018

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím (s výjimkou notifikací Evropské komise, které jsou Vám postupovány pouze pro informaci) zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti