Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 32. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

USA/1386      

6. 8.    

Chemikálie     

 

Tímto je požadováno po osobách, které zamýšlí vyrobit nebo zpracovat jakoukoli z následujících 145 látek pro aktivitu určenou jakou významné nové použití, aby to oznámily agentuře pro ochranu životního prostředí nejpozději 90 dní před zahájením činnosti.

 

This action would require persons who intend to manufacture or process any of these 145 chemical substances for an activity that is designated as a significant new use by this rule to notify EPA at least 90 days before commencing that activity.

 

Lhůta pro připomínky: 31. 8. 2018

VNM/134       

9. 8.    

Potenciálně nebezpečné zboží a výrobky

 

Návrh oběžníku se seznamem výrobků a zboží, které může být potenciálně nebezpečné a bude řízeno ministerstvem zdravotnictví.

 

Draft Circular issuing list of products and goods which are capable of causing unsafety to be managed by the Ministry of Health

 

Lhůta pro připomínky: 9. 10. 2018

 

 

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

 

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti