Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 3. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

MEX/443       

18. 12. 2018   

Motory

 

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-033-ENER-2017, energetická účinnost vzduchem chlazených střídavoproudých motorů s výkonem od 1 W do 180 W včetně. Limity, zkušební metody a označování

 

Draft Mexican Official Standard PROYNOM- 033-ENER-2018 Energy efficiency of air-cooled AC motors with a rated output of 1 W or more, and less than 180 W. Limits, test method and marking

 

Lhůta pro připomínky: 10. 2.

UKR/145        

17. 1.  

Kosmetika      

 

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „o schválení technického nařízení o kosmetice.“

 

The Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Technical Regulation on cosmetic products"

 

Lhůta pro připomínky: 16. 3.

MEX/445       

9. 1.    

Med    

 

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018: výroba medu a specifikace

 

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018: Production of honey and specifications

 

Lhůta pro připomínky: 18. 2.

MEX/444       

19. 12. 2018   

LED    

 

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-031-ENER-2018: energetická účinnost LED osvětlení silnic a dálnic a veřejných venkovních prostor. Specifikace a zkušební metody

 

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-031-ENER-2018: Energy efficiency of LED luminaires for the lighting of roads and highways and outdoor public areas. Specifications

and test methods

 

Lhůta pro připomínky: 15. 2.

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

 

 

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti