Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve

41. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

BRA/749

10. 10. 2017

Lékařské výrobky a výrobky pro diagnostiku in vitro použití

Certification of Good Manufacturing Practices and Certification of Good Distribution Practices and/or Storage.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

VNM/107

11. 10. 2017

Chemické látky

Draft Circular specifying and guiding the implementation of a number of articles of Law on Chemicals and Decree No. /2017/NĐ-CP of 2017 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of Law on Chemicals.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 11. 12. 2017.

TUR/106

11. 10. 2017

Potraviny pro kojence a malé děti

Regulation establishes compositional and informational requirements for food intended for infants and young children and total diet replacement and list of substances that may be added to these foods.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 4. 12. 2017.

TUR/107

12. 10. 2017

Aromatizované vinné produkty

This communiqué sets out general rules on the definition and specifications of aromatised wine, aromatised wine-based drink and aromatised wineproduct cocktails as well as on the protection of geographical indications of aromatised wine products.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 9. 12. 2017.

CHN/1220

13. 10. 2017

Nebezpečné látky v elektrických zařízeních a elektronických výrobcích

Exemption List for the Restriction of Hazardous Substances of the Standard Achieving Management Catalogue.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 13. 12. 2017.

CHN/1219

13. 10. 2017

Nebezpečné látky v elektrických zařízeních a elektronických výrobcích

The Standard Achieving Management Catalogue for the Restriction of Hazardous Substances in Electrical Appliances and Electronic Products.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 13. 12. 2017.

CHN/1218

13. 10. 2017

Nová energetická vozidla

Tentative Administrative Rules on the Recycling and Utilization of Traction Battery for New Energy Vehicle.

Lhůta pro připomínky byla stanovena do 13. 12. 2017.

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti