Informace o uveřejnění nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 

Sbírka zákonů 

Dne 18. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů v částce 32 uveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky, které zrušilo: 

1. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; 

2. nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv; 

3. nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob; 

4. nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů. 

Dále stanovilo přechodná ustanovení pro některé z těchto rušených předpisů.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti