Informace o webové stránce Evropské komise věnované stavebnictví

Počátkem roku 2012 byla uvedena do provozu webová stránka Evropské komise věnovaná stavebnictví.

Počátkem roku byla uvedena do provozu webová stránka Evropské komise věnovaná stavebnictví. Stránka se dá otevřít v postupných krocích přes sekci:

Podnikání a průmysl / Průmyslová odvětví / skok na anglickou verzi / Construction

nebo přes hypertextový odkaz: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm .

Na této webové stránce jsou k dispozici základní informace v anglické mutaci týkající se především následujících oblastí:

Ø  Nařízení EP a Rady EU o stavebních výrobcích (305/2011/EU - CPR) - nahrazení směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh EU.

Ø  Prohlášení o vlastnostech, označení CE, evropský dokument pro posuzování, organizace subjektů pro technické posuzování atd.

Ø  Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Ø  Oznamující orgány a oznámené subjekty

Ø  Eurokódy

Ø  Studie věnované stavebnímu sektoru

Ø  Databáze nebezpečných látek ve stavebních výrobcích

Ø  Evropská stavební informační platforma

Ø  Politiky a legislativa EU v oblasti stavebnictví

 

Dále se zde nachází:

Ø         Odkazy na důležité organizace a orgány

Ø         Otázky a odpovědi na zajímavá témata

Ø         Co je nového

Ø         Veřejné soutěže a granty

Doporučujeme zájemcům o informace z oblasti stavebnictví pravidelnou návštěvu této webové stránky.

 

Zpracoval Ing. Karol Ružička, ÚNMZ

29. 5. 2012

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti