Informace ze zasedání Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI)

Ve dnech 17. a 18. března 2015 proběhlo ve francouzské Sophia Antipolis 65. generální zasedání ETSI, kterému předcházelo 44. zasedání zástupců národních normalizačních orgánů za účasti zástupce ÚNMZ.

Jedním z bodů programu byl také možný dopad SMĚRNICE 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, a zrušení směrnice 1999/5/ES (‘Radio Equipment Directive’ (RED)) na související normalizační práce v rámci ETSI a na národní normalizační orgány.

Podle této směrnice bude muset být revidováno, vytvořeno nebo zrušeno přibližně 250 harmonizovaných norem do června 2016, kdy směrnice RED nahradí směrnici 1999/5/EC (R&TTED). To bude představovat velké nároky a zátěž pro experty při připomínkovém řízení a při hlasování k návrhům norem.

Dalším podstatným aspektem je, že některé typy rádiových zařízení, které nespadaly pod R&TTED, spadají v současné době pod novou směrnici RED. Předpokládá se, že mnoho dotčených organizací si stále ještě neuvědomuje situaci, ve které se nachází, a potřebu zapojit se do aktualizace nebo tvorby nových harmonizovaných norem na své výrobky. Proto je třeba rozšířit povědomí o kritickém, krátkodobém nedostatku odborných znalostí v ETSI a v NSO a to především ve vztahu k nové kategorii produktů, na něž se vztahuje nová směrnice. Více informaci naleznete v příloze.

GA(15)65_026_RED_Impact_on_the_standardisation_within_ETSI.doc

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti