Ing. Jan Wozniak, CSc.

Název organizace:

Ing. Jan Wozniak, CSc.

Název CTN:

Ing. Jan Wozniak, CSc.

Adresa:

Průběžná 6207/86, 708 00  Ostrava - Poruba

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Wozniak, CSc

 

 

Telefon:

591 121 516

 

 

E-mail:

j.wozniak@tiscali.cz

 

 

WWW stránky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN CTS Wozniak č. reg. 2017/0008/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

ECISS/TC 101

64

Zkušební metody pro ocel (s výjimkou chemického rozboru)

2200

CEN/SS M11 Prášková metalurgie

2200

ISO/TC 102

 

Železné rudy a přímá redukce železa

2200

ISO/TC 102/SC 1 Odběr vzorků

2200

ISO/TC 102/SC 2 Chemické rozbory

2200

ISO/TC 102/SC 3 Fyzikální zkoušení

2200

ISO/TC 119

 

Prášková metalurgie

2200

ISO/TC 119/SC 2

Odběr vzorků a zkušební metody pro prášky (včetně prášků pro tvrdokovy)

2200

ISO/TC 119/SC 3

Odběr vzorků a zkušební metody pro spékané kovové materiály (kromě tvrdokovů)

2200

ISO/TC 119/SC 4

Odběr vzorků a zkušební metody pro tvrdokovy

2200

ISO/TC 132

 

Feroslitiny

2200

ISO/TC 164

64

Mechanické zkoušení kovů

2200

ISO/TC 164/SC 1

Zkoušení jednoosým zatížením

2200

ISO/TC 164/SC 2

Zkoušení tvárnosti

2200

ISO/TC 164/SC 3

Zkoušení tvrdosti

2200

ISO/TC 164/SC 4

Zkoušení houževnatosti (F- lomová houževnatost, P- kyvadlová kladiva, T- rozevření trhliny)

2200

ISO/TC 164/SC 5

Zkoušení únavy

2200

ISO/TC 17/SC 7

64

Metody zkoušení (mimo mechanického zkoušení a chemického rozboru)

2200

ISO/TC 183

 

Rudy a koncentráty mědi, olova a zinku

2200

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti