Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Název organizace:

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

 

 

Název CTN:

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc. - NELKO TANVALD

 

 

Adresa:

Radniční 543/17, 468 41 Tanvald

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

 

 

Telefon:

483394470

 

 

E-mail:

smid.tanvald@volny.cz

 

 

WWW stránky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN Jaroslav Šmíd - NELKO TANVALD č. reg. 2017/0070/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CLC/TC 22X

Výkonová elektronika

2300

CLC/TC 82

Solární fotovoltaické energetické systémy 2300
IEC/TC 22 Výkonová elektronika a zařízení
IEC/SC 22E Stabilizované výkonové zdroje 2300
IEC/SC 22F Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě 2300
IEC/SC 22G Polovodičové výkonové měniče pro systémy elektrických pohonů s nastavitelnou rychlostí 2300
IEC/SC 22H Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) 2300
IEC/TC 77 Elektromagnetická kompatibilita 2300
IEC/SC 77A Nízkofrekvenční jevy 2300

IEC/SC 77B

 

Vysokofrekvenční jevy

2300

IEC/TC 82

Solární fotovoltaické energetické systémy

2300

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti