Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Název organizace:

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Název CTN:

Jandák Praha

 

 

Adresa:

nám. Jiřího z Lobkovic 15, 130 00 Praha 3

 

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

 

 

Telefon:

272 743 963

 

 

E-mail:

jandak@cmail.cz

 

 

WWW stránky:

www.jeshv.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN JANDÁK Praha č. reg. 2017/0028/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 231

11

Vibrace a rázy

2200

CEN/TC 211 Akustika

2200

CLC/SR 29

87

Elektroakustika

2300

CLC/SR 87   81 Ultrazvuk  2300
IEC/87   81 Ultrazvuk  2300
CLC/BTTF 133-1 Elektroakustické výstražné systémy, které nejsou součástí systémů pro detekci požáru a poplachových systémů  2300

CLC/TC 106X

47

Vliv elektromagnetického pole na životní prostředí člověka

2300

IEC/TC 106

47

Metody pro posuzování elektrických, magnetických a elektromagnetických polí působících na lidský organizmus

2300

IEC/TC 29

87

Elektroakustika

2300

IEC/TC 43

Akustika

2200

IEC/TC 43/SC 1

Hluk

2200

IEC/TC 43/SC 3

Akustika pod hladinou vody

2200

ISO/TC 108

11

Vibrace a rázy

2200

ISO/TC 108/SC 2

Měření a hodnocení vibrací a rázů působících na stroje, vozidla a konstrukce

2200

ISO/TC 108/SC 3

Použití a kalibrace přístrojů na měření vibrací a rázů

2200

ISO/TC 108/SC 4

Expozice člověka vibracím a rázům

2200

ISO/TC 108/SC 5

Monitorování stavu a diagnostika strojů

2200

ISO/TC 108/SC 6

Systémy generující vibrace a rázy

2200

ISO/TC 118

11

Kompresory, pneumatická nářadí a pneumatické stroje

2200

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti