Inovace a metrologie v praxi

Výběr výstupů úkolů PRM zaměřený na zajímavosti: různí řešitelé, různá metrologická témata

úkoly Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV:

  • VII/7/14: Stanovení vhodnosti použití vybraných typů hydrometrických vrtulí - zpráva (PDF  1560 kB)

úkol ČMI (řešitelka Ing. Miroslava Benková, PhD.)

  • VIII/17/15: Expertíza správnosti měření bytových vodoměrů - informační článek (PDF 250 kB) Ing. Z. Veseláka

úkol Českého kalibračního sdružení (ČKS)

  • VII/10/15: Návrh metodiky kontrol objemu čepovaných a rozlévaných nápojů, ČKS: návrh metodiky (PDF 227 kB)

 

  • VII/12/16: Návrh metodiky pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků, ČKS : návrh metodiky (PDF 627 kB) 

     

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti