Inovace a metrologie v praxi

Výběr výstupů úkolů PRM zaměřený na zajímavosti: různí řešitelé, různá metrologická témata

úkoly Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV:

  • VII/7/14: Stanovení vhodnosti použití vybraných typů hydrometrických vrtulí - zpráva (PDF  1560 kB)

 

úkol ČMI (řešitelka Ing. Miroslava Benková, PhD.)

  • VIII/17/15: Expertíza správnosti měření bytových vodoměrů - informační článek (PDF 250 kB) Ing. Z. Veseláka

 

úkoly Českého kalibračního sdružení (ČKS) najdete na webových stránkách ČKS

  • VII/10/15: Návrh metodiky kontrol objemu čepovaných a rozlévaných nápojů
  • VII/12/16: Návrh metodiky pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků 

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti