Institut pro testování a certifikaci

Název organizace:

Institut pro testování a certifikaci

Název CTN:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

 

 

Adresa:

Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marie Bačáková

 

 

Telefon:

577 601 524

 

 

E-mail:

mbacakova@itczlin.cz

 

 

WWW stránky:

http://www.itczlin.cz/centrum-technicke-normalizace.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN ITC Zlín č. reg. 2017/0027/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/SS N06

23

Pryž

2500

CEN/TC 108

 

Těsnění a maziva pro plynové spotřebiče a plynová zařízení

2500

CEN/TC 136

 

Sporty, hrací plochy a ostatní prostředky a vybavení pro rekreaci

2500

CEN/TC 155

131

Plastové potrubní systémy

2500

CEN/TC 157

Nesystémové antikoncepční prostředky a  ochranné prostředky proti sexuálně přenosným infekcím

2500

CEN/TC 163

 

Sanitární potřeby

2400

CEN/TC 166

Užitková keramika sklo a sklokeramika ve styku s potravinami

2500

CEN/TC 186

Příbory, stolní a dekorativní kovové kuchyňské nádobí

2500

CEN/TC 193

52

Lepidla

2500

CEN/TC 194

 

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

2500

CEN/TC 208

 

Elastomerní těsnění pro potrubní systémy

2500

CEN/TC 218

23

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami

2500

CEN/TC 249

52

Plasty

2500

CEN/TC 252

137

Výrobky pro péči o dítě

2500

CEN/TC 289

 

Usně

2500

CEN/TC 309

 

Obuv

2500

CEN/TC 339

0

Odolnost proti skluznosti podlah - Metoda hodnocení

2400

CEN/TC 351

0

Stavební materiály - Hodnocení uvolňování nebezpečných látek

2400

CEN/TC 364

137

Projektová komise - Vysoké židle

2500

CEN/TC 366

23

Matriály získané z pneumatik na konci životnosti (ELT)

2500

CEN/TC 369

 

Projektová komise - Svíčky - Požární bezpečnost

2500

CEN/TC 398 137 Projektová komise - Výrobky pro ochranu dětí 2500
CEN/TC 402 Domácí bazény a lázně  2500

CEN/TC 52

137

Bezpečnost hraček

2500

ISO/TC 120

 

Usně

2500

ISO/TC 131/SC 7

 

Těsnicí přípravky

2200

ISO/TC 137

 

Systém velikosti a označování obuvi

2500

ISO/TC 138

52

Trubky, tvarovky a ventily z plastů pro dopravu kapalin

2500

ISO/TC 157

 

Nesystémové antikoncepční prostředky a ochranné prostředky proti sexuálně přenosným infekcím

2500

ISO/TC 166

 

Užitková keramika,sklo a sklokeramika ve styku s potravinami

2500

ISO/TC 181

137

Bezpečnost hraček

2500

ISO/TC 186

 

Příbory, stolní a dekorativní kovové kuchyňské nádobí

2500

ISO/TC 216

 

Obuv

2500

ISO/TC 31

23

Pneumatiky, ráfky a ventily

2500

ISO/TC 45

23

Kaučuk, pryž a pryžové výrobky

2500

ISO/TC 61

52

Plasty

2500

ISO/TC 83

 

Sportovní a rekreační zařízení

2500

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti