Jaderná zařízení (atomový zákon)

Zákon č. 18/1997 Sb. (PDF 359 kB), o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro posuzování shody vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení má význam zejména změna provedená zákonem č. 253/2005 Sb. (PDF 322 kB), která mj. vkládá § 4a a § 4b.

Vyhláška
Vyhláška č. 309/2005 Sb. (PDF 3 MB), o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem pro posuzování shody vybraných zařízení , která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 211 - TÜV SÜD Czech s. r. o.
  • AO 248 - TÜV NORD Czech, s. r. o.
  • AO 267 - Český svářečský ústav s.r.o.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

 

Dne 10. 8. 2016 byl v částce 102 Sbírky zákonů zveřejněn zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon /PDF 2,2 MB/. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Dne 9. 11. 2016 byla v částce 143 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení /PDF 8, 2 MB/. Toto vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti