Jak mohou technické normy pomoci Vaší firmě

Jak mohou technické normy pomoci Vaší firmě dosáhnout stanovených cílů

Jak technické normy pomáhají malým a středním podnikům:

  •  podpora ziskovosti, udržitelného růstu a růstu produktivity;
  •  snižování nákladů;
  •  efektivní splnění požadavků legislativy.

 

Odlište Vaše podnikání od ostatních pomocí technických norem

Prokázání splnění obecně uznávaných technických norem znamená výhodu pro Vaše podnikání na konkurečním trhu. Navíc výroba produktů nebo dodávka služeb podle vhodných technických norem, může maximalizovat kompatibilitu s produkty, které jsou vyráběny nebo nabízeny jinými podniky, čímž vzrůstá potenciál prodeje a uznání produktu. Protože jsou spotřebitelé čím dál více informováni o svých možnostech, dodržování uznávaných technických norem je důležitým marketingovým nástrojem podnikání.

Technické normy Vám mohou pomoci v následujích aspektech Vašeho podnikání:

-         Udržitelnost – podnikat s ohledem na  enviromentální, společenské a ekonomické dopady

-         Kontinuita podnikání – zajistit provoz rozhodujících funkcí Vašeho podniku

-         Inovace – zajistit kompatibilitu

-         Služby – zlepšit zákaznický servis a zvýšit spokojenost zákazníků

-         Zdraví a bezpečnost – ochránit zaměstnance a zákazníky před riziky

-         Kvalita – používat pokročilé pracovní postupy a poskytovat vysoce kvalitní služby

 

Předpisy a technické normy:

predpisy-a-normy

 

Označení CE

Označení CE bylo vytvořeno pro zajištění volného obchodu v rámci evropských zemí. Pro více informací viz http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_cs.htm

 

Další krok:  Aktuální informace o technických normách

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti