Jak se zapojit do procesu tvorby technických norem

Technické normy jsou formovány těmi, kteří se účastní procesu jejich tvorby

Účast na tvorbě technických norem probíhá na třech úrovních – národní, evropské a mezinárodní.

Podrobnější informace naleznete zde: prehlrub.asp?cd=54&typ=c

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti