Jednotný trh se zbožím - Oznámení Evropské komise pro zainteresované strany - Odstoupení od pravidel Spojeného království a EU v oblasti průmyslových výrobků 

Informace o oznámení Evropské komise 

Evropská komise na svých internetových stránkách zveřejnila "Oznámení pro zainteresované strany - Odstoupení od pravidel Spojeného království a EU v oblasti průmyslových výrobků", týkající se dopadů brexitu na pravidla jednotného trhu v oblasti průmyslových výrobků. 

Odkazy: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27241/attachments/1/translations/en/renditions/native

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en?field_core_tags_tid_i18n=22848&page=1

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti