Kód mezinárodního označení ICD (International Code Designator)

Je to datový prvek určený k jednoznačné a jedinečné identifikaci identifikačního schématu organizace. Hodnotou kódu je identifikátor přiřazený k určitému identifikačnímu schématu organizace. V případě České republiky má ICD hodnotu 0154.

Schéma identifikace organizace je následující:

 

 

ICD

Identifikace organizace v rámci identifikačního schématu

Identifikace části organizace

OPIS

 

kde

ICD je celé číslo proměnné délky do čtyř číslic (povinné);

identifikace organizace je řetězec proměnné délky do 35 znaků, IČ (povinný);

Identifikace části organizace je řetězec proměnné délky do 35 znaků (volitelný);

OPIS určuje zdroj identifikátoru části organizace - 1 znak (volitelný) který nabývá následujících hodnot:

0 OPI je přiděleno správcem identifikačního schématu

1 OPI je přiděleno organizací uvedenou v identifikátoru organizace

9 OPI přiděleno na základě dohody partnerů výměny.

 

 

Příklad: ICD pro ÚNMZ má následující hodnotu:

0154.48135283

0154.48135283.1.1

Oddělovačem mezi jednotlivými datovými prvky identifikátoru je “.”.

 

Vzhledem k tomu, že národním identifikátorem bylo jednoznačně určeno IČ je podle ČSN ISO/IEC 6523-2 národním správcem identifikačního schématu Český statistický úřad, který plní i funkci registrační agentury pro mezinárodní výměnu informací.

 

Veškeré další informace o organizaci obsahují: Administrativní registr ekonomických subjektů.

Obchodní a živnostenský rejstřík

 

Bližší informace:

Ing. Jan Křivka

tel.: 221 802 195

e-mail: krivka@unmz.cz

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti