Management rizik (ISO 31000)

Oblastí managementu rizik se zabývají následující dokumenty:

ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary

ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines – norma nyní prochází revizí v ISO (viz http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm)

IEC/ISO 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques

Tyto dokumenty obsahují základní terminologii, zásady, návody a metody hodnocení pro management rizik.

 

Organizace všech typů a velikostí jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších faktorů a vlivů, které vytvářejí nejistotu, zda a kdy dosáhnou svých cílů. Účinek, který má tato nejistota na dosažení cílů organizace, je riziko.

Organizace stále více používají v praxi management rizik nejen z důvodů legislativních požadavků, ale proto, aby řídily ohrožení svých cílů a zlepšily řízení potenciálních příležitostí. Aby byl management rizik v rámci celé organizace smysluplný, efektivní a koherentní, je vhodné jej integrovat do celkového managementu, strategie a plánování, procesů podávání hlášení, politik, hodnot a kultury organizace.

 

Výše uvedené dokumenty byly do soustavy ČSN zavedeny překladem:

TNI 01 0350 Management rizik – Slovník (Pokyn 73) (01 0350), vydána v srpnu 2010

Tento dokument poskytuje základní slovník pro management rizik.

ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice (01 0351), vydána v říjnu 2010

Tato norma poskytuje uživatelům návody a principy, jak řídit jakékoli formy rizika systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem a jak systematicky zavést management rizik do celkového managementu organizace. Tato norma není určena pro účely certifikace.

ČSN IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik, vydána v lednu 2011

Tato norma je podpůrnou normou pro ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik.

 

Více informací o ISO 31000 (i dalších dokumentech pro management rizik) a podpůrné materiály pro její používání, včetně příručky pro malé a střední podniky, najdete na webových stránkách ISO, viz:

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti